Kraftigt sänkta stressnivåer efter bara 20 minuter i naturen

Foto: Pexels

Att vistas i naturen är ett bra och effektivt sätt att minska stressnivåerna.  

Nya rön visar att stadsbors stressnivåer minskar tydligt redan efter 20 minuter i naturen, rapporterar Natursidan. Forskare från University of Michigan följde 36 stadsbor som ombads vistas i naturen minst tre gånger i veckan i minst tio minuter per gång. Under vistelserna fick personerna inte använda mobiltelefon, samtala, läsa eller träna.

Enligt forskarnas resultat behövdes endast 20 minuter i naturen för att signifikant minska stressnivåerna. Men endast fem minuter kan vara tillräckligt för att tillfälligt sänka puls och blodtryck, enligt siffror från Naturvårdsverket.

Svenskarna är idag mer stressade än någonsin innan. Naturens lugnande effekten är en av naturens många viktiga ekosystemtjänster, varav alla är helt beroende av en god biologisk mångfald.


SMB vill bevara svensk natur. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

>>Läs mer om vad vi vill göra här

Miljö online2

Liknande artiklar