9 av 10 människor på jorden andas förorenad luft

Foto: Nik Shuliahin

91 procent av världens befolkning bor nu på ställen där luftföroreningarna överstiger Världshälsoorganisationen WHOs gränsvärden. WHO uppskattar även att 7 miljoner dör som en direkt konsekvens av luftföroreningarna årligen. Detta gör luftföroreningar till det enskilt största hotet mot människors hälsa.

Hotet som luftföroreningar utgör mot vår hälsa beror på utsläpp av partiklar från förbränning av fossila bränslen såsom kol, från både fabriker och fordon. Utöver de 7 miljoner årliga dödsfallen som orsakas av luftföroreningar ligger de bakom otaliga fler långsiktiga skador på vår hälsa.

Luftföroreningarna sänker också den förväntade livslängden med i snitt 2 år globalt, vilket gör att det räknas som det enskilt största hotet mot människors hälsa, värre än bilolyckor, malaria, väpnade konflikter och HIV/Aids – kombinerat. I de värst drabbade områdena – i Kina och Indien – leder föroreningarna till att den förväntade livslängden minskar med upp till 6 år.

De nya siffrorna är extra oroväckande i ljuset av nya forskningsrön som visar ett tydligt samband mellan luftföroreningar och våra allvarligaste sjukdomar. Allt från demens, diabetes och cancer till hjärt-lungsjukdomar och fertilitetsproblem. Luftföroreningar klår till och med cigarettrökning och WHOs generalsekreterare har kallat det ”den nya tobaken”. Det, om något, borde sätta de nya siffrorna i perspektiv.


SMB bevakar luftföroreningar och andra hot mot miljön och vår hälsa. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete.

>>Läs mer om vad vi vill göra här

Miljö online2

Liknande artiklar