Överfiske hotar de globala tonfiskbestånden

Foto: User: StarryKnight, Wikipedia Commons

Forskare varnar för att flera tonfiskarter kan komma att utrotas. Särskilt allvarligt är läget för den blåfenade tonfisken, vars bestånd idag beräknas vara cirka 50 gånger mindre än år 1950. 

Under de senaste 60 åren har den globala tonfiskfångsten ökat med mer än tusen procent som en följd av växande efterfrågan på bland annat konserverad fisk, sushi och sashimi. Akut sinande bestånd av tonfisk hotar nu både hundratusentals människors levebröd och den globala biodiversiteten. Minskningen i beståndet är särskilt allvarlig eftersom tonfisken spelar en viktig roll i det marina ekosystemet som både rovdjur och byte.

Läget är särskilt allvarligt för den blåfenade tonfisken vars antal har minskat till cirka två procent av 1950 års bestånd. Forskare varnar för att 90 procent av den blåfenade tonfisk som fångas är för ung för att ha hunnit yngla av sig.

Trenden med överfiske och sinande bestånd gäller alla typer av vildfångad fisk. Beståndet av ätbar fisk i Stilla Havet utanför Sydostasien, världens tätast befolkade region, beräknas kunna vara helt utplånat år 2048. Flera större asiatiska fiskenationer som exempelvis Japan och Sydkorea har de senaste åren försökt reglera fisket i sina vatten, vilket lett till att större företag sökt sig till andra hamnar eller bytt flagg.

Bara en av åtta burkar konserverad tonfisk som säljs i Sverige bedöms vara producerade på ett hållbart sätt enligt Världsnaturfonden WWF:s fiskguide. I övriga fall saknas antingen information om var produkten kommer ifrån eller så har företags underleverantörer bedömts förvalta fiskbestånden på ett ohållbart sätt och/eller använda fiskemetoder som påverkar ekosystemen i haven negativt. Läs mer om det här.


Supermiljöbloggen bevakar den ekologiska utarmningen av jorden. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete.

>>Läs mer om vad vi vill göra här

Miljö online2

Liknande artiklar