Städerna blir gråare

Mellan 2000 - 2005 minskade vegetationen i de tio största städerna i Sverige enligt en ny mätning från SCB. Detta är problematiskt av flera...

Peak Coal om 30 år

Richard Heinberg som är rådgivare på Post Carbon Institute menar att världen kommer att nå Peak Coal om trettio år. Peak Coal är när man nått...

FN varnar för ny matkris

I en rapport ifrån FN:s jordbruksorgan FAO konstateras att risken för ökande matpriser nästa år är överhängande. FAO varnar för prisökningar på...