Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys Dumheter

  Forskare vill stoppa EU:s gröna giv för skogen

  Kalhygge, modell större. Foto: Björn Mildh, Skydda Skogen / Publicerad med fotografens tillåtelse

  EU får inte hindra svenskt skogsbruk – för klimatets skull! Det framhåller Ove Nilsson, skogsgenetikprofessor vid SLU. Han är en av 550 forskare som undertecknat ett upprop mot EU:s arbete för ökad mångfald och kollagring i skogarna. Men antas förslagen väntar av allt att döma stora förändringar för det svenska skogsbruket. Oavsett vad politiker och branschen i Sverige tycker.

  De 550 forskarna, som kommer från många länder även utanför EU, är kritiska till att unionen vill begränsa användningen av biomassa från skogen och anser att det inte gynnar klimatet.

  Ett hållbart skogsbruk som använder tillväxten till träprodukter och energi, och även håller virkesförrådet i skogen konstant, är bra för klimatet, lyder kärnbudskapet i deras brev.

  Frågan är dock vad som är hållbart. Det svenska skogsbruket som det bedrivs idag är ett stort hot mot den biologiska mångfalden, menar dels Naturvårdsverket , dels Skogsstyrelsen (i sin uppföljning av de svenska miljömålen).

  Ove Nilsson definierar för sin del däremot även kalhyggesbruk som hållbart, och viktigt att behålla i stället för att stoppa. Så här uttrycker han sig i en artikel i Tidningen Näringslivet:

  (Att stoppa…, reds. anm) Det skulle få väldigt stora konsekvenser för svenskt skogsbruk. Det finns en begränsad förståelse för hur nordisk skog växer och hur nordiskt skogsbruk bedrivs, jämfört med hur man bedriver det längre söderut i Europa. Att helt sluta bruka skogen skulle på kort sikt vara effektivt för att ta bort koldioxid ur atmosfären. Men det tror jag är ett alldeles för kortsiktigt tänkande, säger han.

  Tuffa klimatkrav på Sverige

  Sverige ska enligt EU:s klimatprogram öka den årliga kollagringen i skog och mark från dagens cirka 43 miljoner ton koldioxid per år till 47 miljoner från och med år 2030. För hela EU ska marklagringen öka till 310 miljoner ton per år 2030. Marklagringen av koldioxid ligger nu på cirka 250 miljoner ton inom EU totalt.

  Samtidigt finns även fastställda förslag på hur mycket utsläppen ska minska i den ”icke handlande sektorn”, det vill säga i Sverige främst vägtrafik, jordbruk och uppvärmning. Koldioxidutsläppen ska år 2030 ha minskat 50 procent jämfört med 1990 års nivå. Utsläppen inom den ”handlande sektorn”, det vill säga energiproduktion och industri, är redan fastslagna och regleras av utsläppsrätter i ETS-systemet (Emission Trading System).

  De här betingen kommer, om de antas, ställa riktigt skarpa krav på en vässad och bredare svensk klimatpolitik jämfört med dagens. Och skogsnäringen står med all säkerhet inför rejäla förändringar. Det konstaterar miljöanalytikern Magnus Nilsson i en artikel i Aktuell Hållbarhet. Han påpekar även att kraven på kollagring i skogen – främst genom lägre virkesuttag jämfört med idag – kan komma att skärpas som en följd av att regeringens politik nu leder till ökade utsläpp från vägtrafiken, istället för tvärtom.

  Carl Fredrik Bergström, professor i EU-rätt vid Uppsala universitet, framhåller i samma tidning att många svenska politiker inte talar klarspråk inför sina väljare: nämligen att EU getts väsentlig makt även över skogspolitiken. Istället, menar han, låtsas man att denna fullt ut är föremål för nationellt bestämmande.

  ”Skogsindustrin har skäl att vara orolig”

  Det är medvetet vilseledande, men för mig är det oklart varför de gör så här. Det är självklart att EU har befogenhet att lagstifta i de här frågorna. EU-kommissionen skulle inte ens hålla på med det här om det inte fanns lagstöd. Och det här är bara början. Utifrån EU:s nya skogsstrategi kan vi förvänta oss mer lagstiftning framöver. Skogsindustrin har all anledning att oroa sig för hur den får att tjäna pengar på skog framöver, säger Carl Fredrik Bergström till Aktuell Hållbarhet.

  Parallellt med de ökade kraven på kollagring och utsläppsminskningar har EU ett program för att återställa skadad natur och öka den biologiska mångfalden. Även detta motsätter sig en bred majoritet av de svenska partierna. I somras röstade samtliga partier utom L, MP och V igenom ett särskilt yttrande till EU som gjorde gällande att den svenska nationella lagstiftningen ska gälla, vilket SMB uppmärksammade.

  De tre reservanterna L, MP och V ansåg däremot att EU är en korrekt politisk instans för sådana beslut:

  ”Förslagen strider inte mot EU:s lagar”

  Vi anser att det tydligt framgår av EU-traktaten och EU-domstolens praxis att kommissionens förslag till förordning varken strider mot subsidiaritetsprincipen eller proportionalitetsprincipen. Att hävda att så är fallet är inte bara att förringa de betydande problemen med biologisk mångfald och livsmedelssäkerhet i Sverige och unionen – utan visar också på en oinformerad syn på unionens funktionssätt och Sveriges ansvar att bidra till gemensamma lösningar på livshotande problem i medlemsländerna, skriver man i sin reservation.

  Sedan Liberalerna deklarerat den här uppfattningen har man efter valet i höstas dock ingått i en fyrpartiregering som samarbetar med Sverigedemokraterna. Det är klarlagt att SD har ett starkt inflytande även över regeringens EU-politik. Ledande politiker inom SD inte bara förnekar klimatkrisen i stort. Man trycker nu också på för att den svenska regeringen ska ta strid mot EU:s miljö- och klimatpolitik, vilket SMB berättat om.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.