Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys

  Högsta domstolen försvårar USA:s klimatomställning

  Den kvarvarande svenska utsläppsbudgeten för koldioxid uppgår till bara 170 miljoner ton. Foto: Bild av Hans Braxmeier från Pixabay

  USA:s högsta domstol har förbjudit miljömyndigheten EPA att reglera viktiga delar av energisektorns utsläpp av växthusgaser. Domslutet innebär att myndighetens arbete för att ställa om från kolkraftverk till vind och sol begränsas, vilket försvårar Bidens klimatagenda.

  ”Förödande.” ”Hindrande”. ”Ett stort slag.” ”Destruktivt”. ”En katastrof”.

  Så lät några av reaktioner från media och miljörörelser efter det senaste beslutet från USA:s högsta domstol.

  Med sex mot tre domare slår den konservativa majoriteten i domstolen fast att den federala miljöskyddsmyndigheten Environmental Protection Agency EPA (motsvarande Naturvårdsverket i Sverige) saknar den breda auktoritet som krävs för att reglera kraftverk. Nu måste regleringarna för kraftverk istället godkännas av kongressen, något HD:s chefsdomare John Roberts betonar i domskälet:

  Det är inte rimligt att kongressen ger EPA mandat att genomföra sina egna regleringar.

  Bakgrunden är en stämning från delstaten West Virginia mot EPA och dess tolkning av sitt mandat att brett kunna reglera utsläpp av växthusgaser som infördes i och med president Obamas Clean Power Plan 2015 för att minska kolföroreningar från kraftverk.

  Clean Air Act

  HD:s beslut beskrivs som det mest betydelsefulla miljöfallet sedan domstolen 2007 slog fast att koldioxid är en förorening som med sin folkhälsopåverkan kan regleras enligt den amerikanska miljölagen Clean Air Act.

  Clean Air Act infördes redan 1970 av dåvarande presidenten Richard Nixon för att skydda folkhälsa och välfärd genom att reglera utsläppen av farliga luftföroreningar. Det var även Nixon som skapade EPA som ett svar på de miljöproblem som människan orsakade i en allt starkare ekonomisk utveckling.

  Det var just Clean Air Act som låg till grund för Obamas klimatregleringsplan 45 år senare. Fullt utbyggd beräknades Clean Power Plan leda till en minskning av kolföroreningar från kraftsektorn med 32 procent till år 2030 jämfört med 2005 års nivåer. Enbart den minskade exponeringen för partikelföroreningar och ozon skulle undvika mellan 1 500 och 3 600 förtida dödsfall, 90 000 astmaanfall hos barn, upp till 1 700 hjärtinfarkter, 1 700 sjukhusinläggningar och 300 000 missade skol- och arbetsdagar.

  Det intressanta är att förra presidenten Donald Trump avskaffade Clean Power Plan och Biden-administrationen har heller inte haft för avsikt att återinföra Clean Power Plan. Kritiken från republikanerna och kolindustrin har ändå varit att om lagarna skulle återinföras hade det lett till att en väldig massa jobb hade försvunnit i de här delstaterna.

  Däremot kan beslutet om EPA försvåra de regleringar som Biden själv behöver få igenom för att kunna verställa sin klimatagenda att halvera USA:s utsläpp av växthusgaser till 2030.

  Reaktionerna lät inte vänta på sig

  Reaktionerna på HD:s beslut lät inte vänta på sig. Kritiker menar att domen tar bort myndigheters deras viktigaste verktyg för att kunna hantera stora utmaningar som klimatet eller pandemin. ”Förödande” är den term som Biden och Vita huset använde i sitt första uttalande om beslutet, som betecknas som ett stort bakslag för miljörörelsen och för demokraterna.

  Jeff Carter, verkställande direktör för Physicians for Social Responsibility, var tydligt kritisk mot domen och dess följder det kan få, särskilt för de redan fattiga och utsatta:

  Denna extrema dom från Högsta domstolen kommer att äventyra människors hälsa och välbefinnande här i USA och runt om i världen. Majoriteten har faktiskt prioriterat fossilindustrins intressen framför människor, även om människor redan lider av konsekvenserna från klimatförändringar och skadliga föroreningar.

  Även förre vicepresidenten och nobelpristagaren Al Gore poängterar i en intervju med New York Times att West Virginia mot EPA var ett mål mot den federala regeringen av stater där fossillobbyn fortfarande har betydande makt:

  Vi står inför en kris för amerikansk demokrati, en kris som sträcker sig långt bortom vår förmåga att konfrontera klimatkrisen.

  Gore menar att maktbalansen i USA har förvrängts. Makten har flyttats bort från folket och mot företag och särintressen och domstolen kritiseras för att vara alltför företagsvänlig, vilket gör det svårt att överhuvudtaget reglera industrin. Han betonar därför hur viktiga stater och lokala myndigheter är för att driva och blockera klimatframsteg, och att man därför inte enbart ska fokusera på federal nivå. Martin Gelin skriver i DN att det vi ser nu kan antingen leda till drastiska reformer av USA:s statsskick, eller slutet på USA som en fungerande demokrati.

  Klimatforskaren Michael Mann skriver att HD:s konservativa majoritet inte bara har för avsikt att förstöra USA utan även planeten. Den röda tråden i de senaste domsluten är, menar Mann, är att de vill frånta medborgarna ”grundläggande rättigheter till privatliv, trygghet och en planet vi kan leva på”.

  En politiserad domstol

  På bara en vecka har USA:s högsta domstol kommit med en rad kontroversiella beslut gällande vapen, abort och nu senast klimatet. Tidigare i år slog domstolen ned på vaccin, mask- och testkrav som det amerikanska arbetsmiljöverket OSHA införde för företag under covid-19-pandemin.

  Som Ekots utrikeschef och USA-kommentator Ginna Lindberg poängterar i Ekot har domstolen i dessa fall röstat enligt ideologiska linjer. Det är de konservativa domarna som röstat för att riva upp beslut och de liberala som nu är i minoritet har röstat emot.

  Domen, menar hon, är ett arv från Donald Trump som har satt sitt avtryck på HD genom de tre domare han tillsatte. Dessa är inte enbart konservativa utan även textualister, det vill säga bokstavstrogna, och tolkar den amerikanska konstitutionen bokstavsenligt. Och eftersom domarna i HD har sina uppdag på livstid så kommer den konservativa majoriteten bestämma under lång tid framöver.

  Näst på tur skulle även kunna vara tidigare domslut som skyddat rätten till preventivmedel, samkönade äktenskap och förhindrat andra former av diskriminering. Därmed står alla de rättigheter som expanderats i USA sedan 1960-talet nu på spel. På miljöområdet befarar många att det skulle kunna få bredare effekter på federal reglering inom områden som miljö och hälsa, till exempel Clean Water Act från 1972 som bland annat reglerar industrins utsläpp och avloppshantering.

  Kan få spridningseffekt

  EPA-beslutet kan även komma att få efterverkningar inte enbart för USA:s klimatomställning utan även på global nivå. Kina var snabb att kritisera beslutet och säger att USA måste göra mer för att leva upp till sina internationella klimatåtaganden. Vill det sig illa kan USA:s beslut få Kina att minska sina åtgärder.

  Biden har dock lovat att göra allt för att kunna sänka utsläppen av växthusgaser och hans klimatsändebud John Kerry var snabbt ute och betonade att USA kommer uppfylla de klimatmål som lämnats in till FN.

  Samtidigt blev det väntade domslutet mindre omfattande än vad vissa klimat­experter befarat. Många klimatforskare var oroliga att domslutet skulle bli slutet för hela det breda regelverk som infördes med Clean Air Act, men så blev det inte.

  Beslutet omöjliggör inte nya regleringar, men gör det svårt för presidenten att genomföra klimatpolitiska regleringar genom dekret, eller för EPA att fatta egna beslut baserat på klimatpolitisk expertis. HD:s beslut flyttar makten tillbaka till kongressen, som teoretiskt sett skulle kunna anta en lag för att reglera koldioxidutsläpp från industrin. Det känns tyvärr synnerligen avlägset med tanke på kongressens politiska och ideologiska låsningar.

  Det intressanta är, som många påpekat, att domstolens senaste beslut kring vapen, abort och klimat står i strid med den allmänna opinionen. Just nu sjunker amerikanernas förtroende för Högsta domstolen i rekordfart. Hoppet står till folket, med andra ord.

  Källa: Statista

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!