Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  En tolkning av nyligen genomförda företags- och samhällsundersökningar är att vi i allt högre grad litar på att det är företagen som ska lösa samhällsproblem, däribland negativ miljö- och klimatpåverkan. Inte för att vår tillit till företagen ökat, utan för att den minskat till andra.

  I PwC:s VD-undersökning 2023 syns positiva signaler i form av ett ökande intresse från företagsledare för bolagens klimatarbete. Sett ur perspektivet att världen har ett skriande behov av att finna lösningar på de stora klimatutmaningar som vi står inför, är det här en rationell utveckling. 

  Positivt är att det inte bara handlar om ett ökat intresse, utan att företagsledare även svarat att de utvecklat nya klimatvänliga produkter och processer. Det innebär förhoppningsvis reella förbättringar och mindre tomma ord.

  Emellertid, PwC kopplar samman det ökande intresset för klimatet med det allmänt minskande förtroendet i världen som syns i Edelman Trust Barometer. I och med detta kan även företagsledarnas svar te sig tämligen mer komplexa.

  Allmänt minskat förtroende

  Edelman Trust Barometer visar att ekonomisk optimism minskar runt om i världen. 24 av 28 länder har rekordlåga siffror för antalet människor som tror att deras familjer kommer att må bättre om fem år. 

  Paradoxalt ses nu företag som det mest kompetenta och etiska institutet, medan exempelvis regeringar ses som otillförlitliga och inkompetenta. Företag pressas i och med det till att ta över rollen som regeringar inte kan hantera. 

  Dessutom visar barometerresultaten att en gemensam mediebild inte längre finns, vilket gör det svårare att lösa problem tillsammans. Medierna anses inte tillförlitliga, särskilt inte sociala medier.

  Kan företagen axla ansvaret att lösa världens klimat- och miljöproblem?

  Företagen spelar onekligen en viktig roll när det gäller att lösa världens klimat- och miljöproblem, men det är viktigt att komma ihåg att det är en komplex fråga som kräver insatser från en mängd olika aktörer. 

  Det är viktigt att företagen tar ansvar för sin egen påverkan på miljön genom att minimera utsläpp och genom att utveckla hållbara produkter och processer. Men det är också viktigt att regeringar och civilsamhället tar ansvar för att skapa förutsättningar för företagen att agera hållbart, till exempel genom att införa lagar och regler som motiverar företagen att agera hållbart. 

  Företag kan också agera som förebilder och påverka andra aktörer genom att samarbeta med andra företag, civilsamhället och regeringar. På så sätt kan företagen vara en viktig del av lösningen på världens klimat- och miljöproblem, men det kräver ett helhetsperspektiv och insatser från många olika parter.

  Så, nej är ett enkelt svar på huruvida företagen kan lösa klimat- och miljöproblemen – inte på egen hand. Dock betyder det att vi även måste börja hantera relaterade problem som exempelvis minskad tillit för viktiga samhällsinstituationer.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.