Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys

  Partigranskning: Vad vill KD göra för miljön?

  Foto: Kristdemokraterna

  Bensinvurmande, stort fokus på framtida teknik och försök att lägga miljöskulden på andra länder gör Ebba Buschs parti till ett tveksamt miljöval.

  Sammanfattning

  Är en röst på KD en röst för miljön? Det korta svaret är nej. Partiet vill att andra länder ska göra mer, trots att Sverige har väldigt hög miljöpåverkan per capita. Den övriga politiken består framför allt av förhoppningar om koldioxidlagring och fjärde generationens kärnkraft, tekniskt osäkra åtgärder som enligt forskningen skjuter utsläppsminskningarna på framtiden. I granskningar hamnar KD i bottenskiktet bland partierna och bedöms på flera håll ha motarbetat en bättre miljö- och klimatpolitik.

  Miljöpolitiken enligt partiet 

  Kristdemokraternas partiprogram betonar vikten av att bruka och bevara, eftersom allt vi gör påverkar vår samtid och efterkommande. Men de tycker samtidigt att miljöproblem bekämpas bäst på europeisk och internationell nivå. 

  Stort fokus läggs på elförsörjning. KD vill ha 100 procent fossilfri energi för att “klara av elektrifiering av fordonsflottan, digitalisering och klimatomställning av den tunga industrin”. 

  På KD:s hemsida är information om deras klimatpolitik knapphändig. Får att nå målen skriver KD att det krävs en “samhällsomställning för att kraftigt reducera vår klimatpåverkan”. De lägger fokus på ökade satsningar på biobränsle, vätgas, eldrift av bilar och lastbilar, och på utveckling av infångning och lagring av koldioxid. 

  Kristdemokraterna vill, i urval: 

  • Att de stora miljöproblemen bekämpas på europeisk och internationell nivå 
  • Bygga ny kärnkraft och livstidsförlänga befintliga reaktorer
  • Behålla det kommunala vetot mot vindkraft 
  • Satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor
  • Exportera idéerna som fött svenska lösningar för fjärrvärme och avfallshantering till fler länder
  • Se skärpta straff för miljöbrott
  • Hindra övergödning i Östersjön genom bättre reningsmetoder i grannländerna

  KD nämner ingenting om konsumtion.

  För eller emot…

  Källor: Naturskyddsföreningen, Di, DN & WWF.

  Budget

  Enligt Kristdemokraternas budgetmotion från hösten 2021 ville de ge miljö och klimat 3,4 miljarder kronor mindre än regeringsförslaget på 21,9 miljarder och partiet aviserade fortsatta neddragningar kommande år. Kristdemokraterna avvisade satsningen på skydd av fjällnära skog och ville öka det privata skogsägandet genom årliga utförsäljningar från statliga Sveaskog. 

  Kristdemokraterna sa nej till premie för elbussar och stöd till energieffektivisering i byggnader, och ville i stället lägga en miljard kronor på en förtida annullering (skrotande) av överblivna utsläppsrätter i EU:s handelssystem, ETS, under 2022.

  Partiet ville också avskaffa flygskatten och öka direktstödet till mindre flygplatser med 100 miljoner, vilket skulle öka de redan existerande fossila subventionerna som årligen ligger på över 30 miljarder.

  KD i andra granskningar

  KD visade upp relativt höga ambitioner i den förra valrörelsen, då partiet ställde sig bakom många av Naturskyddsföreningens förslag. För kommande period ser det betydligt värre ut då KD svarar ja till fem ynka förslag i WWF:s och Naturskyddsföreningens valenkäter.

  KD har inte heller agerat efter sina löften i någon av frågorna under nuvarande mandatperiod, utan snarare motarbetat en mer ambitiös miljöpolitik, till exempel när det gäller EU:s klimatlag, skydd av värdefull natur och tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Sammantaget placerar det KD bland bottenpartierna i miljöorganisationernas granskningar.

  KD har också missbedömt läget i den internationella klimatpolitiken och tror att Sverige är i framkant, enligt DN:s artikelserie Forskarkommentaren.

  Kommunikation & prioriteringar

  KD verkar sakna insikt om klimatkrisen och är helt inställda på att varken svenska staten, företag eller medborgare kommer att behöva göra uppoffringar. Partisekreteraren kommenterar Sveriges roll internationellt med ”om man ska vara ledare kan man inte springa hur fort som helst.” Retoriken om att miljöansvaret egentligen ligger någon annanstans är ett vanligt kommunikativt grepp när man egentligen inte är så intresserad av att göra något. I den mån saker ska ändras enligt KD rör det sig om teknikoptimistiska lösningar som knappast kommer minska utsläppen det närmaste decenniet.


  Följ SMB:s valbevakning.

  Mattias Goldmann: Fossilt i fordonsflottan med KD

  Fler partigranskningar:
  Centerpartiet
  Liberalerna
  Miljöpartiet
  Moderaterna
  Socialdemokraterna
  Sverigedemokraterna
  Vänsterpartiet

  Faktarutan

  Förklaringar
  *Differentierad vägskatt = lägre bränsleskatt i glesbygd, högre i stad
  ** Kärnkraft. KD vill se stöd till forskning om kärnkraft.

  Budget: I den så kallade höstbudgeten redogör regeringen och oppositionspartierna för huvuddelen av sin politik kommande år. SMB har tittat närmare på budgetförslagen partierna ville genomföra under 2022.

   

  Vilka är era viktigaste miljöfrågor?

  Kjell-Arne Ottosson, miljö- och klimatpolitisk talesperson

  -Elektrifieringen. Vi måste fortsätta med en storstilad utbyggnad av alla kraftslag, precis som IPCC skriver i sina rapporter och där ingår sol, vind, vatten och kärnkraft. Vi måste ha mer leveranssäker planeringsbar reglerkraft och då är kärnkraften en mycket viktig del i detta, inte minst små modulära reaktorer.

   

  -Tillståndsprocesserna. Idag vill näringslivet gå före men staten ligger och bromsar med sina tillståndsprocesser som både kostar ohemult mycket och tar väldigt lång tid. Dessutom är de inte heller rättssäkra när några små misstag som enkelt kunde rättas upp kan omkullkasta hela prövningen utan att staten tar ansvar för detta.

   

  – Skogen. Vi måste värna vårt hållbara svenska skogsbruk om vi menar allvar med omställningen. Skogen är vår stora konkurrensfördel och ska självklart brukas. Redan idag ser skogen och skogsindustrin till att vi nästan är klimatneutrala även om vi räknar in våra konsumtionsbaserade utsläpp. Skogen gör mest klimatnytta när den brukas både genom kolsänka och substitution för att byta ut koldioxidintensiva material som stål och betong till trä.

   

  -CCS. Vi måste arbeta vidare med planerna på CCS och omvända auktioner så att vi kan köra igång i stor skala från 2026. Samarbete med Norge är självklart helt avgörande i detta arbete. Vi ser inte CCS som en vilokudde, vilket en del miljöorganisationer hävdar, utan det är en viktig pusselbit där omställningen inte går fort nog eller möjligheterna till omställning idag är små.

  – Annullera utsläppsrätter. Vi vill köpa in och annullera utsläppsrätter. Görs detta vid rätt tid är det ett mycket billigt och effektivt sätt att snabbt få bort framtida utsläpp.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.