Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys

  Partigranskning: Vad vill L göra för miljön?

  Foto: Liberalerna

  Bred energipolitik, mer varierat skogsbruk och andra löften i valrankingar ger L en grön fjäder i den blå hatten. Men utvärderingar visar att Liberalerna lovar runt men håller tunt – kommer de prioritera miljön nästa mandatperiod?

  Sammanfattning

  L är energifokuserade teknikoptimister med övertro till koldioxidinfångning. Med ambitiösare förslag än M, KD och SD och lovande utfästelser i miljöorganisationernas rankingar är L ändå en hyfsad borgerlig miljöröst. Men partiet har tidigare haft svårt att leverera på miljölöften – hur mycket är snack? L kan talk the talk – nu gäller det att de ska börja walk the walk.

  Miljöpolitiken enligt partiet 

  Liberalerna vill sänka elpriserna med hjälp av ny och återuppstartad kärnkraft i kombination med utbyggnad av sol- och vindkraft samt sänkta elskatter. Regelverken ska moderniseras, och statliga lånegarantier och subventioner ska tilldelas. Transportsektorn ska elektrifieras och kollektivtrafiken ska vara fossilfri senast 2030.

  Liberalerna säger sig vilja införa “riktiga klimatskatter” istället för bidrag och symbolskatter samt att uppfångningen och lagringen av koldioxid ska utvecklas och öka med ny teknik. Betalningsmekanismer för aktörer som fångar koldioxid ska även införas. 

  Liberalerna vill, i urval:

  • Fossila subventioner ska successivt avskaffas
  • Se utbyggd kärnkraft, dock inte genom statliga subventioner
  • Effektivisera existerande järnvägar istället för att satsa på höghastighetståg
  • Öka utbyggnaden av laddstolpar för elbilar
  • Försvaga strandskyddet – men säkerställ skydd i områden med höga miljövärden
  • Skog, mark och sjöar ska skyddas genom att värna allemansrätten och det svenska jordbruket
  • Återställ våtmarker, minska övergödning av sjöar och hav, begränsa industrifisket och utöka marina skyddsområden

  Valmanifestet nämner inte något om klimatanpassning, cirkulär ekonomi eller minskad konsumtion.

  För eller emot…

  Källor: Naturskyddsföreningen, Di, DN & WWF.

  Budget

  Liberalernas budgetförslag från hösten 2021 förstärkte miljö- och klimatbudgeten med 1,33 miljarder kronor jämfört med S-MP:s förslag på 21,9 miljarder. Investeringsstödet Klimatklivet till kommunerna gavs 1,8 miljarder mer, bland annat till laddstolpar i bostadsområden. 

  Liberalerna ville utöka målen för avskiljning och lagring av biogen koldioxid mer än något annat parti. De ville planera för lagring av tio miljoner ton biologisk koldioxid årligen från år 2030, och för 20 miljoner ton 2035. De var däremot tveksamma till större satsning på lagring av fossil koldioxid.

  En mycket positiv sak som lyfts i budgetmotionen är att Liberalerna helt vill avskaffa dieselsubventionerna till lantbruk, jordbruk och fiske, och de aviserar en successiv minskning av subventionerna tillsammans med ett stöd för övergång till fossilfria drivmedel.

  L i andra granskningar

  Liberalerna svarar ja till 18 av 22 förslag i Naturskyddsföreningens valenkät och får extra plus för att man lyfter fram lyfter fram naturlig kollagring som återvätning av torvmarker. Även förra valet hade L en hög ambitionsnivå, men ambitionerna återspeglas tyvärr inte i partiets agerande i riksdagen. Inom ramen för januarisamarbetet har L visserligen stått bakom flera satsningar på miljöområdet. Helhetsbedömning från Naturskyddsföreningen lyder “mycket snack och lite verkstad”.

  I WWF:s valenkät är L det parti som utlovar högst pengastöd för skydd och skötsel av värdefull natur. Partiet bedöms i DN:s Forskarkommentaren ha en övertro till oprövad teknik som koldioxidinlagring .

  Kommunikation & prioriteringar

  I Liberaleras valmanifest framställs klimatet som en ödesfråga och omställningen ska gå hand i hand med naturvård och biologisk mångfald, utan att tumma på ekonomisk tillväxt. L har en miljöprofil som skiljer sig från KD, M och SD, där man är mer ambitiös i många frågor. Partiet dras dock med överdrivna teknikoptimist-tendenser, som inte alltid stämmer överens med åtgärder som forskningen bedömer som effektiva i närtid. Det finns också frågetecken om hur högt klimat och miljö kommer prioriteras – något som aktualiseras när partiet både sänker bränslepriser och åker på energiturné med klimatskeptiska SD.


  Följ SMB:s valbevakning.

  Goldmann: L säger en sak men gör en annan

  Fler partigranskningar:

  Centerpartiet
  Kristdemokraterna
  Miljöpartiet
  Moderaterna
  Socialdemokraterna
  Sverigedemokraterna
  Vänsterpartiet

  Faktarutan

  Förklaringar
  *Differentierad vägskatt = lägre bränsleskatt i glesbygd, högre i stad
  ** Kärnkraft. Liberalerna är för kärnkraft men vill helst inte se statliga subventioner.

  Budget: I den så kallade höstbudgeten redogör regeringen och oppositionspartierna för huvuddelen av sin politik kommande år. SMB har tittat närmare på budgetförslagen partierna ville genomföra under 2022.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!