Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys

  Partigranskning: Vad vill SD göra för miljön?

  Foto: Sverigedemokraterna

  Vill du rösta på ett parti som inte kommer lyfta ett finger för att lösa miljö- och klimatproblemen? Då är Sverigedemokraterna partiet för dig.

  Sammanfattning

  Sverigedemokraterna kommer klart sist i miljöorganisationernas granskningar och är det enda partiet som motsätter sig Sveriges klimatmål. De har på gränsen till obefintliga förslag för att minska klimatpåverkan och bevara den biologiska mångfalden. Med återkommande forskningsförnekande uttalanden och slaktad miljöbudget blir SD ett bottennapp i miljöpolitiken.

  Miljöpolitiken enligt partiet 

  Miljö existerar knappt i Sverigedemokraternas valprogram. SD:s viktigaste fråga kopplad till miljö och klimat är att de vill underlätta för bilister att köra mer. Det ska ske genom att sänka priset på bränsle, upprustning av vägnätet, höjt reseavdrag och höjda hastighetsgränser. De vill även avskaffa bonus-malus-systemet.

  SD vill införa en permanent skattesänkning på el och satsa på ny kärnkraft. De vill även underlätta för införandet av SMR-reaktorer och fjärde generationens kärnkraft. SD vill värna det kommunala vetot vid vindkraftsetablering och stärka konkurrenskraften för fjärr- och kraftvärmen.

  Sverigedemokraterna vill (i urval):

  • Sänka priserna på drivmedel
  • Höja reseavdraget
  • Upprusta vägnätet
  • Avskaffa bonus-malus
  • Sänka skatten på el
  • Bygga ny kärnkraft och satsa på nya tekniker som SMR och fjärde generationens kärnkraft
  • Värna kommunala vetot vid etablering av vindkraft

  De nämner inget om konsumtionsmål, bevarande av biologisk mångfald eller förslag på att minska utsläpp.

  För eller emot…

  Källor: Naturskyddsföreningen, Di, DN & WWF.

  Budget

  SD:s budgetmotion från hösten 2021 innehöll radikala nedskärningar med 9 miljarder kronor för miljö- och klimatanslaget, jämfört med S/MP-regeringens 21,9 miljarder. Satsning på skydd av naturskog, klimatbonus, klimatinvesteringar och merparten av klimatpremien skulle försvunnit om SD:s budget gått igenom. Skydd av värdefull natur ville SD sänka med två miljarder. Enligt SD var regeringens klimatåtgärder ineffektiva och symboliska.

  Partiet satsade 250 miljoner på bio-CCS (nettolagring av biogen koldioxid) och 350 miljoner till utbyggd laddinfrastruktur. Kärnkraften vill man ska utvecklas och forskningen stärkas. Svenska klimatsinsatser vill man skulle prioriteras i andra länder, och stora utsläppsländer göra mer.

  Inom budgeten för kommunikation skedde också många nedskärningar av miljöåtgärder. Bensin- och dieselskatten föreslog sänkas med 1,35 miljarder, reduktionsplikten skulle sänkas och milersättningen höjas, bonus-malus avskaffas, trängselskatten avskaffas och flygskatten likaså.

  Om SD:s budget med sänkt bensinskatten, avskaffad flygskatten och avskaffad bonus-malus skulle statens intäkter minska med 2,85 miljarder och de fossila subventionerna, som redan idag ligger på över 30 miljarder per år ,öka rejält.

  SD i andra granskningar

  Enligt Naturskyddsföreningens granskning har SD har gjort så svaga insatser under nuvarande mandatperiod att de hamnar mycket långt utanför prispallen – otvivelaktigt Sveriges bottenparti när det kommer till miljö och klimat. På en rad områden har partiet dessutom motverkat en mer framåtsträvande klimat- och miljöpolitik. 

  Det ser inte bättre ut för kommande period då Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom ett enda av de 22 förslag som ingår i Naturskyddsföreningens valenkät. Enkäten täcker många av de åtgärder som behövs för att möta klimatförändringarna och förlusten av arter. 

  I WWF:s valenkät ser det nästan lika illa ut -men Sverigedemokraterna svarar ja på 3 av 24 frågor, bland annat gällande klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp. 

  SD har en helt annan syn på klimatkrisen än övriga partier. SD:s resonemang kring att det inte spelar någon roll var utsläppen sker strider mot grunden för de internationella klimatförhandlingarna, enligt DN:s artikelserie Forskarkommentar där en forskare analyserar partiernas klimatpolitik.

  Kommunikation & prioriteringar

  SD sticker ut som det enda partiet som inte står bakom Sveriges klimatmål. Under valrörelsen har partiet tillsatt en välkänd klimatförnekarprofil som energiutredare, partiledare Jimmie Åkesson har sagt att ”kyla dödar fler än värme” och vill inte kalla klimatkrisen för en kris. Det är långt ifrån första gångerna partiet kliver i klimatklaveret – SD:s klimatretorik är ofta rent vetenskapsförakt. Kommunikationen fokuserar dels på att spela på känslor om upplevd orättvisa, dels på att få väljarna dels att misstro forskning.


  Följ SMB:s valbevakning.

  Goldmann: Gör upp med ert förflutna SD – ända in i närtid

  Fler partigranskningar:
  Centerpartiet
  Kristdemokraterna
  Liberalerna
  Miljöpartiet
  Moderaterna
  Socialdemokraterna
  Vänsterpartiet

  Faktarutan

  Förklaringar
  *Differentierad vägskatt = lägre bränsleskatt i glesbygd, högre i stad
  ** Kärnkraft, SD vill satsa mycket pengar på kärnkraft.

  Budget: I den så kallade höstbudgeten redogör regeringen och oppositionspartierna för huvuddelen av sin politik kommande år. SMB har tittat närmare på budgetförslagen partierna ville genomföra under 2022.

  Vilka är era viktigaste miljöfrågor?

  Johan Sundqvist, politiskt sakkunnig

  – Planerbar kraftförsörjning – kärnkraft

  Hela Sverige behöver el under årets alla timmar ˗ till rimliga priser. För detta behövs mer planerbar elproduktion och i praktiken innebär det mer kärnkraft. Energipolitiken ska vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Att behålla och utveckla den miljövänliga kärnkraften är en av de mest effektiva klimatåtgärder Sverige kan göra.

  – Export av produkter – inte utsläpp

  Svensk export bör ses som ett medel för att bidra till minskade utsläpp globalt. Det är i detta sammanhang viktigt att svenska klimat- och miljömål inte formuleras på ett sätt som leder till att industrietableringar i Sverige försvåras. Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att beräkna exportens klimat- och miljönytta genom att ta hänsyn till indirekta effekter till följd av att produkter tillverkas i Sverige istället för i andra länder med exempelvis mindre koldioxidneutral energi.

  – Internationella avtal och ambitioner

  Vi konstaterar att klimatavtalet från Paris förbättrar möjligheten till globalt klimatarbete och att Sverige även fortsättningsvis bör ha en offensiv och aktiv roll när det kommer till det globala klimatsamarbetet. Vi vill att regeringen i förhandlingarna om framtida bördefördelningar inom EU, ska verka för att Sverige inte ska drabbas av hårdare utsläppsminskningskrav än vad som är genomsnittet bland EU-länderna. En för oss central uppfattning är att bindande mål för att minska utsläppen av växthusgaser ska uppnås utan att äventyra vare sig de enskilda nationernas eller hushållens ekonomi.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.