Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Allan Larsson, Global Utmaning: Det nya globala energiperspektivet

  Det nya globala energiperspektivet:
  Hur ska partierna förhålla sig till det?

  På några få år har den globala spelplanen för energi- och klimatpolitik förändrats radikalt. På alla fronter. Frågan är hur de politiska partierna i Sverige kommer att förhålla sig till de nya villkoren. Det vill Global Utmaning undersöka genom en dialog baserad på en kommande rapport som beskriver energipolitikens nya villkor.

  I korthet kan man beskriva det nya globala perspektivet som svenska politiker måste förhålla sig till så här:

  För fyra år sedan, när förberedelserna pågick inför FNs klimatmöte i Köpenhamn, var USA en stor nettoimportör av olja, men just nu pågår en revolution inom icke konventionell olja och gas i Nordamerika, som många hävdar kan komma att göra kontinenten självförsörjande på fossila bränslen. Det sker också stora satsningar på förnybar energi i form av vindkraft och det finns politisk vilja att vidta klimatpolitiska åtgärder.

  För fyra år sedan klimatförhandlade Kina utifrån en position som utvecklingsland och var nettoexportör av kol. Idag förhandlar Kina i en ny gruppering av tillväxtekonomier och är världens största kolimportör. Kinas behov av oljeimport växer också kraftigt och kommer att överstiga den totala mängden olja som är tillgänglig på världsmarknaden redan 2017. Samtidigt som Kina bygger i särklass mest ny kolkraft är landet också bäst på installerad vindkraft.

  Då var Gazprom energipolitikens främsta instrument i Ryssland, ett maktmedel både i internationell energipolitik och i rysk inrikespolitik. Nu är Gazproms ställning i Europa hotad dels av tillgången till amerikans skiffergas, dels av de reformer som genomförs inom EU för att bryta upp de nationellt reglerade gasmarknaderna för att ersätta dem med en mera öppen och transparent marknad.

  För tre-fyra år sedan sågs kärnkraften som ett pålitligt fossilfritt, om än inte förnybart, alternativ till olja och kol. Nu genomför Tyskland sin ”Energiwende” och Japan och Frankrike omprövar sina energistrategier i ljuset av de problem kärnkraftindustrin har haft när det gäller drift av existerande anläggningar och byggandet av nya.

  Länge sågs EUs handelssystem för utsläppsrättigheter, ETS, som ett kraftfullt instrument för att sätta ett pris på utsläppen och därmed bidra till omställning till förnybart energi. Idag har systemet mer eller mindre kollapsat – mycket på grund av finanskrisen och den svaga ekonomiska utvecklingen men också på grund av systemets konstruktion.

  För tre-fyra år sedan kännetecknades Storbritanniens politik av avreglerade marknader. Nu genomför den brittiska regeringen en ny politik, som ska främja försörjningstrygghet och främja omställningen till förnybar energi, bland annat genom att etablera ett prisgolv för CO2 med en skatt för att upprätthålla priset; det är en politik som av kritiker beskrivs som ”slutet på den liberaliserade elmarknaden” men som andra ser som inledningen på en reformering av EU ETS.

  Vid den tiden var det nordiska energisamarbetet under uppbyggnad, Nord Pool Spot, är nu etablerad som ett företag som organiserar världens första och största marknad av sitt slag för handel med energi med förgreningar till Estland, Tyskland och Storbritannien.

  2010 trodde man att världen hade undgått en finansiell härdsmälta och att den ekonomiska tillväxten skulle ta fart igen. Nu har krisen på finansmarknaderna bitit sig fast i den reala ekonomin med svag tillväxt, strukturella underskott, och – inte minst – mycket hög arbetslöshet inom stora delar av OECD-området.

  Det är i detta globala perspektiv som de politiska partierna i Sverige ska utforma sina energi- och klimatstrategier och presentera dem för väljarna inför nästa års val. Hur kommer de att ta till sig den nya globala verkligheten? Det återstår att se. Global Utmaning kommer inte med pekpinnar utan vill genom den kommande rapporten om det nya globala perspektivet ge underlag för en konstruktiv dialog med partiernas energi- och klimatpolitiska experter.

  Allan Larsson
  Ordförande Global Utmanings klimatråd

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.