Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  KD, Irene Oskarsson: Häng inte upp framtiden på fossila förhoppningar!

  Alliansregeringen har satt upp målet att andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. Vi behöver ställa om vårt energisystem för att tackla det största miljöhotet vi har idag – den ökade koldioxidhalten i atmosfären. I detta ingår mer av ekologiskt hållbara energislag som vindkraft, solkraft och biogas. Även kärnkraften har en viktig roll som den relativt koldioxidneutrala energikälla den är.

  Den senaste tiden har frågan om skiffergas och skifferolja diskuterats flitigt. Förhoppningar ställs till att utvinning av skiffergas och skifferolja skulle vara svaret på energiutmaningar som vi står inför. Det forskas på ämnet och i USA planeras storskalig utvinning. För USA handlar det främst om en maktbalans – att göra landet oberoende av oljeimport och till nettoexportör av gasen.

  Kristdemokraternas partistyrelse har i ett nytt ställningstagande valt att förespråka ett förbud i Sverige mot utvinning av skiffergas med så kallad hydraulic fracturing-teknik.

  När skiffergas ska utvinnas går det åt mycket vatten och sand samt en viskositetshöjande vätska som tycks in i skiffret, så att det spräcks upp (fracking). Riskerna med utvinningen är stora och kemikalierna som används är mycket giftiga även i små mängder. Om utvinningen av gasen inte utförs på ett korrekt sätt finns risk för att föroreningar förs ner i bl a grundvattnet. För kringboende och allmänhet kan konsekvenserna bli förödande. Det råder stor osäkerhet om konsekvenserna av utvinningen av skiffergas. Därför måste försiktighetsprincipen råda. Vissa länder, exempelvis Frankrike och Bulgarien har beslutat att helt skrinlägga alla utvinningsplaner.

  Skiffergasens utvinning i USA har förändrat prisbilden på energi globalt. Inflödet av naturgas på en marknad som tidigare haft höga priser på både olja och naturgas har inneburit ett prisfall för fossil energi. Prisfallet försämrar introduktionsmöjligheterna för de ekologiskt hållbara energislagen. Skiffergasen som fossil energikälla blir därmed ett ändligt stickspår som cementerar fossila strukturer.

  Detta menar jag är ingen positiv utveckling i ljuset av de många landvinningar som hållbara energikällor kunnat göra i närtid. Kapplöpningen mellan främst Tyskland och Kina att ta fram solceller till rimliga priser har inneburit teknikframsteg som förändrar tillgängligheten radikalt. Därför ser jag det som negativt att EU nu lagt tullar på solceller producerade i Kina. I länder över hela världen kommer en ökande andel energi från vindkraft. Smart avfallsförbränning och biogasrötning i Sverige har sedan flera år trängt undan oljeuppvärmningen allt mer med konsekvensen att deponering av avfall reducerats till nuvarande 0,7 procent. Det finns ingen anledning att bygga sopberg längre när avfallet kan bli till energi och värme.

  Jag är mycket glad över att mitt parti tagit ett tydligt ställningstagande mot skiffergasutvinning i Sverige. För kommande generationers skull måste vi ställa höga krav på energipolitiken. Som kristdemokrat ser jag tre grundpelare för den svenska energipolitiken – ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Skiffergas är ett fossilt bränsle med riskabla bieffekter. Vi behöver snarare ställa om till mer hållbara bränslen än att satsa på fossila. Det är mot denna bakgrund som Kristdemokraterna säger nej till utvinning av skiffergas och skifferolja som en lösning på energiutmaningen.

  Irene Oskarsson
  Miljöpolitisk talesperson
  Kristdemokraterna

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.