Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Anna Bratt, klimatanpassningssamordnare: Tänk om, tänk rätt om klimatanpassningen

  Globalt sett ligger Sverige bra till vad gäller konsekvenser av klimatets förändringar. Därför ska vi låta bli att bygga in oss i en problematik och vi ska ha en framförhållning där vi behöver det. Härom veckan samlades över 700 forskare och praktiker till en europeisk konferens om klimatanpassning i Hamburg (ECCA 2013). Europa förutser inte på långa vägar de problem som länder som Bangladesh, Vietnam, Maldiverna med flera gör, men att jordbruket vid Medelhavet får stora problem med värme och torka, och länder norrut får dras med betydande översvämningar, är redan uppenbart. Värmeböljor kommer att påverka hälsan hos både djur och människor.

  Det viktigaste är förstås att minska påverkan, men vi vet redan att det inte kommer att lyckas med att stanna vid två graders uppvärmning. Här kommer klimatanpassningen in! Vi måste anpassa samhället till förändringar i klimatet som vi inte kan stoppa. Vi kan inte längre blunda för att klimatförändringar får konsekvenser och orsakar risker och skador som måste hanteras!

  Hur gör de andra länderna i EU för att klimatanpassa sina samhällen och vilka är problemen? Mitt intryck är att de flesta arbetat hårt med att lyfta frågan överhuvudtaget, att göra både politiker och medborgare medvetna om att klimatet förändras och att det får konsekvenser för i stort sett alla verksamheter. Vilka blir effekterna för just det här geografiska området med sina specifika aktiviteter? Är de positiva och kan förstärkas eller negativa och måste minskas? Vem har ansvaret och när kan de göra något? De regioner som har problem redan idag har lättare att få gehör för sina åtgärder. Köpenhamn hade en plan för att förebygga havsnivåhöjningen men överraskades av skyfall 2009 som kostade staden många miljarder. Det liknar i stort hur det är i Sverige, där vi hittills arbetat på alla fronter för att belysa frågan och där de kommuner och regioner som redan idag har svårigheter med dåligt väder är de som redan nu genomför åtgärder som förebygger för framtida klimatförändringar.

  Var stöter de andra länderna på patrull? Jag lyssnade på en intressant presentation om tysk miljörätt som kom fram till att den tyska lagstiftningen skulle behöva mer av folkligt deltagande för att komma fram till de resultat som behövs. En kollega från Finland som arbetat fram Helsingfors strategi för klimatanpassning såg svårigheter med administrativa gränser och stuprörsmentalitet eftersom problematiken kräver en lösning tvärs över sektorer. Och så den ständiga frågan: var finns resurserna? En rejäl morot för våra kommuners strävan att ta sig an denna komplexa fråga skulle skapa många innovativa projekt.

  En fråga som är aktuell i de flesta länder, och inte bara i klimatsammanhang utan i ett mer generellt miljöperspektiv är: Vad är det vi vill skydda och varför? Vilka värden vill vi bevara för framtiden och hur gör vi för att skydda dem på bästa sätt? Självklart spelar betraktarens perspektiv den största rollen i hur vi tolkar detta. Investerade värden i byggnader? Naturvärden i form av Natura 2000? Friluftslivets möjligheter? Om vi bygger upp skydd för något i ett område, flyttar vi problemen med högre vattenstånd, erosion, vågsvall, etc till ett annat? Med andra ord är det inte frågor med rätt eller fel-svar utan frågor som är nödvändiga att arbeta igenom för att nå det nationella målet om ett hållbart samhälle. Våra val avgör hur framtiden ser ut! Det gäller när vi placerar nya hus nära vatten som kan stiga, fyller ytorna mellan husen med hårdgjorda ytor och skjuter på framtiden att byta ut vägtrummor som är underdimensionerade eller att skydda den vattentäkt vi är beroende av.

  Tänk om, tänk rätt!

  Anna Bratt, Samordnare av klimatanpassningsfrågor, Länsstyrelsen Östergötland

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!