Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Anna Kinberg Batra (M): Tillväxt och hållbarhet går hand i hand

  Foto: Riksdagen

  Resan mot tillväxt och välstånd som Sverige och världen gjort – och gör – måste fortsätta, men utan att överskrida vår planets ekologiska gränser. En av våra största utmaningar är att skapa hållbar tillväxt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Sverige ska vara ett föregångsland för god miljö och visa ledarskap i klimatfrågan. Genom innovationer, förbättrade villkor för företagande och investeringar i forskning kan vi möta utmaningar som klimatförändringarna och skapa ökad livskvalitet. Vår vision är ett Sverige med noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050, en stor biologisk mångfald, giftfri vardag för alla människor och en livskraftig havsmiljö.
  Vi har tagit ett samlat grepp om klimat- och ener­gi­po­li­tiken, med tydliga ut­släpps­mål och konkreta åtgärder. De svenska utsläppen ska ned med 40 procent till år 2020 och vi vill se en fos­si­lo­be­ro­en­de for­dons­flot­ta till år 2030. Vi tar sikte på ett kli­mat­ne­utralt samhälle år 2050.
  Förutsättningen för detta är att Sverige fortsätter att växa. Sedan 1990 har Sveriges ekonomi vuxit med ungefär 60 procent. Samtidigt har vi kunnat minska våra utsläpp med omkring 20 procent. Tillväxt handlar i grunden om att kunna åstadkomma mer med mindre resurser.
  Med en växande ekonomi möjliggör vi investeringar i grön forskning samtidigt som fler gröna jobb kan växa fram. Sedan 2006 har över 250 000 fler ett jobb att gå till. När fler får ett arbete att gå till ökar valmöjligheterna att agera miljövänligt. Samtidigt ökar resurserna för oss att investera i miljöteknik. Vi har höjt anslagen till svensk forskning och 2010 kommer de vara nio miljarder kronor högre jämfört med 2006. Det möjliggör för ytterligare forskning på bland annat vågkraft, energieffektivisering och alternativa energikällor. Fram till år 2020 satsar vi dessutom 700 miljoner kronor för att finansiera affärsidéer som bidrar till en smartare energianvändning och till att minska utsläppen av koldioxid.
  Ytterligare ett exempel på hur hållbarhet och tillväxt kan kombineras är de svenska AP-fonderna. AP-fonderna har idag ett uppdrag att ta hänsyn till miljö och etik i placeringsverksamheten utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. För att gemensamt uppnå en större tyngd vid bolagsdialoger med utländska bolag bildade Första till Fjärde AP-fonden Etikrådet. AP-fonderna har unika möjligheter att agera långsiktigt och strategiskt för att på ett ansvarsfullt sätt uppnå högsta möjliga avkastning.
  Hur ambitiösa vi än är så kan Sverige inte göra skillnad ensamt. Kli­ma­tut­ma­ning­en är global och kräver gemensamma åtaganden om till­räck­li­ga minsk­ning­ar av utsläpp. Vi behöver fortsätta arbeta aktivt i Europa och internationellt för att fler länder ska bidra till vårt gemensamma klimat. Genom att exportera vår miljöteknik och investera i miljöfrämjande verksamheter utomlands kan vi bidra till att fler länder genomför kostnadseffektiva åtgärder för en bättre miljö, även länder som inte har samma förutsättningar för ett aktivt klimatarbete som vi.
  Sverige har visat att det går att kombinera en växande ekonomi med minskade utsläpp. Vi står för endast någon promille av de globala utsläppen och har bland de lägsta utsläppen i relation till vår ekonomi i hela världen. Våra utsläpp är ungefär hälften av snittet inom OECD. Men mycket återstår att göra. Därför vill vi fortsätta ta ansvar för ett Sverige där hållbarhet och tillväxt går hand i hand.
  Anna Kinberg Batra, Ordförande i riksdagens finansutskott (M)

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra