Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi: Ett helt förnybart elsystem är möjligt

  Ibland beskrivs det förnybara samhället som en utopi, något utom räckhåll som är dyrt och besvärligt att uppnå. Men det är fullt möjligt att bygga ett långsiktigt hållbart elsystem med hjälp av solel, biomassa, vindkraft och dagens vattenkraft. Om vi vill skulle det kunna stå klart redan om 17 år, det vill säga år 2030. Egentligen finns det inte några avgörande tekniska eller ekonomiska hinder för en övergång till en helt förnybar elproduktion. Det som saknas är politisk vilja och modet att söka nya lösningar.

  Oavsett var man står i kärnkraftsfrågan, går det inte att blunda för att de första kärnkraftsreaktorerna närmar sig åldersstrecket. Och det är osäkert om någon kommer att vilja investera i ny kärnkraft även om man politiskt tillåter det. Vi ser i projekt efter projekt hur kärnkraftsbyggen blir dyrare än väntat. Samtidigt sjunker kostnaderna för förnybar el. I dag är vindkraft sannolikt det billigaste alternativet för klimatmässigt hållbar ny elproduktion.

  Men man ska inte heller blunda för att även ett förnybart elsystem innebär utmaningar. Ett elsystem med stor andel vindkraft måste klara av situationer både när det blåser mycket och när det inte blåser alls. För att balansera för skiftande vindförhållanden kommer vår befintliga vattenkraft väl till pass. Analyser från KTH visar att elsystemet har god förmåga att klara av  att 55 TWh  kommer från vindkraft och solel. Kostnaderna för att klara extrema situationer handlar enligt analyserna om enstaka ören per kilowattimme.

  Det finns alltså goda förutsättningar för ett förnybart elsystem. Men frågan är hur det kan åstadkommas på bästa sätt, och vilka lösningar som blir mest kostnadseffektiva. Vi ser bland annat en stor potential inom det som brukar kallas för ”smarta nät”. Det skapar förutsättningar för alla konsumenter att bli mer aktiva på elmarknaden och få bättre kontroll på sina elkostnader, samtidigt som det ger nya möjligheter att hantera den förnybara elens variationer.

  Men framtidens elsystem kommer inte bygga sig själv. Det behövs redan i dag beslut och strategier för hur vi ska säkra framtidens elförsörjning.

  Man kan förvånas över de politiska partiernas ovilja att ta tag i energifrågorna. Så sent som i december förra året ansåg allianspartierna i riksdagen att möjligheterna för ett förnybart energisystem inte behöver utredas, eftersom ”kärnkraften kommer att svara för en viktig del av den svenska elproduktionen inom överskådlig tid”.

  Det kan tyckas vara en ganska lättsam hållning till det faktum att runt 40 procent av den svenska elen kommer att behöva ersättas. Inte minst mot bakgrund av de långa ledtiderna för att bygga ny kärnkraft, om det skulle bli aktuellt, eller för att anpassa elsystem och regelverk till förnybar el om vi vill välja den vägen. Det är bra att Energimyndigheten har insett allvaret i frågan och nyligen tagit ett eget initiativ till att utreda möjligheterna för ett förnybart elsystem.

  Som vi ser det finns inga skäl att vänta. Med en kraftfull satsning på förnybar el, en fortsatt utbyggnad av elnäten och en vilja att utveckla nya tekniska lösningar kan vi bygga ett långsiktigt ekologiskt hållbart elsystem. Samtidigt skapas marginaler i elsystemet för att stänga gamla reaktorer och trygga elförsörjning åt hushåll och industri om ny kärnkraft inte tillkommer.

  Det förnybara elsystemet är inom räckhåll. Det som saknas är politisk vilja.

  Annika Helker Lundström
  Vd Svensk Vindenergi

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.