Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Carl Hall, miljökapitalist: Budget + klimat = sant

  Så kom den. IPCC-rapporten. Vi börjar bli vana vid resultaten. Den är nu ännu säkrare att det är människan som orsakat klimatförändringen. De negativa framtidsscenarierna har blivit ännu mer troliga, de positiva ännu mindre sannolika. Lika förutsägbart är klimatförnekarnas hackande på detaljer och tvetydigheter i data. Världen är beroende av fossila bränslen, och som alla missbrukare tar vi minsta lilla ursäkt att få fortsätta med vår drog.

  Men det fanns en sak som verkligen gjorde mig glad: IPCC:s koldioxidbudget. Inte för att budgeten är så väldigt stor. För det är den inte. Ska världen klara sig under 2-graders gränsen där riskerna blir riktigt stora måste vi begränsa utsläppen till 1000 gigaton. Vi hade redan använt över hälften, 531 gigaton, av denna budget år 2011. Det som gjorde mig glad var att IPCC på allvar införde budgettanken i klimatfrågan. Det finns fem starka skäl till att budget + klimat = sant.

  1. Klimatfrågan handlar om välfärd och ekonomi – inte att rädda isbjörnar
  Vi har kommit förbi punkten där klimatfrågan handlar om att konservera naturen. Ju mer vi inser att klimatfrågan handlar om vårt framtida välstånd, vår framtida ekonomi, desto mer får vi rätt fokus. Hur vi ska kunna leva på den här planeten tillsammans är inte ett specialintresse, det är något som angår oss alla. Att införa budgettanken i klimatdebatten gör att det tydliggör den starka kopplingen mellan vårt framtida välstånd och hur vi hanterar denna fråga.

  2. Gör målet tydligt och nedbrytbart
  Det finns en anledning att budgetar finns i företag och nationer. De gör det tydligt för alla hur mycket medel det finns att röra sig med. De gör det möjligt att bryta ner de övergripande ramarna och målen till avdelningar, kommuner, affärsenheter och enskilda. Först då blir det tydligt och konkret.

  3. Hjälper oss fatta svåra beslut
  Klimatfrågan kommer tvinga oss att fatta en mängd svåra beslut. Är vi beredda att ta farorna med kärnkraft för att minska klimatriskerna? Är vi beredda att offra viss biologisk mångfald för att få mer odlingsbar areal för energigrödor? Budgettänkandet kommer inte att fatta besluten åt oss, men det kommer att hjälpa oss att tydliggöra vilka beslut vi behöver fatta.

  4. Gör det lättare att värdera klimatutsläppen i pengar
  Tack vare att vi nu har en global klimatbudget kan vi lätt se hur grovt fel utsläppsrätterna är prisatta idag. Enligt IPCC:s klimatbudget hade vi i slutet av 2011 469 gigaton koldioxidekvivalenter kvar att släppa ut. Spotpriset på utsläppsrätter i den europeiska handelsystemet är idag 5,4 Euro per ton. Enligt den värderingen skulle det totala värdet av det vi har kvar att släppa ut vara 2500 miljarder Euro. Det kan låta som en hiskelig summa pengar, men motsvarar bara 4% av världens totala BNP under ETT år. Det är naturligtvis helt orimligt att det totala värdet av allt vi någonsin kan släppa ut bara skulle vara 4% av vad vi drar in på ett år. Enligt en rapport som presenterades på World Economic Forum i Davos så var de nödvändiga investeringarna i koldioxidreducerande åtgärder 700 miljarder dollar per år eller 3600 miljarder Euro bara de sju åren som återstår fram till 2020.

  5. Gör klimatfrågan till högerfråga
  Den sista punkten är mer av en from förhoppning. Men jag tror att kopplingen till budget och budgetdisciplin kan göra att människor från den politiska högern kan ta till sig klimatfrågan mer. Att hushålla med statens knappa resurser är ju traditionellt en fråga som den politiska högern ser som viktigare. Kanske kan budgettänkandet göra det mer tilltalande för oss på den politiska högersidan.

  Budgettänkandet har funnits tidigare. Storbritannien har infört en, i alla fall på pappret, ambitiös klimatlag där man sätter en total klimatbudget för landet. I Sverige har först Miljöpartiet och sedan Socialdemokraterna fört fram tankar på ett liknande system där alla politiska beslut med klimatpåverkan måste prövas mot klimatbudgeten. Det vill säga ungefär på samma funktion som budgetlagen har för finanspolitiken.

  Bra att förslagen förs fram, men tråkigt att de kommer från vänster. Men det är inte för sent. Alliansen har med budgettänkandet en lysande möjlighet att äntligen göra klimatet till en högerfråga.

  Carl Hall
  grundare miljöteknikfonden Alder och författare till boken ”Miljökapitalisterna

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.