Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Caroline Petersson, Camino: ”Valfriheten gör oss till passiva konsumenter”

  – Den största miljöfrågan i hela världen är att gå ner i arbetstid. Tid för reflektion är ett bra botemedel mot överkonsumtion.
  Orden kommer från Cecilia Solér, docent i marknadsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, under en frukostföreläsning med rubriken ”Blir vi lyckligare av att konsumera?”.
  Cecilia gav ett tydligt nej på sin egen fråga och konstaterade att den tillfredställelse vi får av shopping är en kortsiktig kick som gör att vi ständigt behöver fylla på med mer för att känna att vi mår bra och duger som vi är.
  Men tanken att mer fritid per automatik skulle leda till mindre överkonsumtion och fler medvetna val är inte okontroversiell, i alla fall om det inte samtidigt innebär mindre pengar i fickan. Risken är överhängande att det skulle bli precis tvärtom. Kicken från shoppingen är fortfarande svår att värja sig emot, särskilt som vi i dagens samhälle i stor utsträckning vinner andras gillande och respekt exempelvis genom hur vi klär oss, inreder och renoverar våra hem och vart vi åker på semester.
  Samtidigt finns det mycket som tyder på att vår slentrianmässiga konsumtion får extra näring av att vi känner oss stressade och på olika sätt missnöjda med våra liv. Enligt den svenska hjärnforskaren och författaren Katarina Gospic är tidspress och stress hämmande både för människors kreativitet och förmåga att ta långsiktigt grundade beslut. Hon berättar bland annat om ett experiment gjort med barn som visade att de barn som fick gott om tid på sig att rita en klocka ur sin fantasi levererade en betydligt större mångfald av klockor än de som fick arbeta under tidspress. Precis som Cecilia är Katarina övertygad om att mer tid och mindre stress faktiskt skulle bidra till att fler människor skulle göra medvetna val, både privat och inom arbetslivet.
  Den ökade mängden intryck och val som den moderna människan ställs inför bidrar på ett konkret sätt till vår känsla av stress och upplevda tidsbrist. Enligt psykologutbildade entreprenören Niklas Laninge, som bland annat grundat bloggen Psykologifabriken, finns det forskning som visar på att ett stort utbud av produkter i en butik gör det svårare för oss att välja. När vi valt något från ett stort utbud ökar dessutom sannolikheten att vi efter ett köp känner oss mer besvikna eftersom det finns så mycket att jämföra med, berättar han.
  Utöver allt fler prylar står vi dessutom inför allt fler val om alltifrån vilken skola som är bäst för våra barn till vilket el- och försäkringsbolag vi ska välja. Vi är överbelastade av saker att förhålla oss till helt enkelt.
  I rapporten Nudging: Ett verktyg för hållbara beteenden? som nyligen gavs ut av Naturvårdsverket, beskrivs informationsöverbelastning i dagens samhälle som en av de främsta orsakerna bakom människors passivitet kring miljöfrågor.
  ”Vi kan bli överväldigade av information, ha begränsat med tid och resurser och därmed föredrar att inte ändra vårt beteende eller vanor om vi inte absolut måste”, konstateras det.
  Behovet av att förenkla för människor att göra hållbara val är ett genomgående tema i de verktyg för beteendeförändringar som presenteras i rapporten. Centralt för de nya verktyg som ofta benämns som ”nudging” (putt/knuff) är att de handlar om att få folk att välja att agera på ett visst sätt automatiskt snarare än som resultat av ökad medvetenhet. För att klassas som en nudge krävs dessutom att man varken begränsar människors valfrihet eller använder sig av ekonomiska incitament. Det handlar om att, ibland mer eller mindre omedvetet, hjälpa människor att välja och göra rätt.
  Men om det nu är så att den extrema valfriheten och det ständiga informationsflödet samtidigt gör oss stressade och mindre benägna att tänka långsiktigt känns det också som att det finns ett behov av att diskutera värdet av valfriheten som sådant och vilka möjligheter vi faktiskt har till att begränsa den. Nudging-verktyg kan hjälpa till inte minst genom att i större utsträckning se till så att det hållbara valen är standard. Vissa kritiker till nudging poängterar dock att de utmaningar vi står inför också kräver mer tid för reflektion och genomtänkta beslut. Och så var vi tillbaka till Cecilia Solér och Katarina Gospic som båda tror att mer tid och mindre stress är nyckeln för att vi ska få utrymme för detta.
  På Caminos stora hållbarhetsdag Framtiden är enkel den 9 mars i Stockholm kommer jag att prata vidare med bland annat Niklas Laninge och psykolog Jenny Jägerfeld om vad den extrema valfriheten och stressen gör med vår förmåga att tänka och agera långsiktigt.
  Caroline Petersson, redaktör och marknadsansvarig på Camino

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.