Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Centerpartiet: ”Tio skarpa förslag för att minska användningen av antibiotika”

  Foto: Riksdagen

  En av vår tids stora ödesfrågor, och regeringen har efter ett år vid makten inte fört fram några förslag på åtgärder, det skriver Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, och Fredrick Federley, EU-parlamentariker.

  Överanvändningen av antibiotika är en av vår tids stora ödesfrågor. Bara i Europa står antibiotikaresistensen för 25 000 dödsfall och kostar cirka 13 miljarder kronor per år, enligt OECD.

  En av orsakerna till detta är att antibiotikan hamnar ute i naturen. Ungefär hälften av antibiotikadosen färdas via urinen i oförändrad och aktiv form, genom avloppsystemet, ut i våra vattendrag, där antibiotikan sedan bidrar till anrikningen av resistenta bakterier.

  I dag träffar vi regeringen, som bjudit in oppositionen för att diskutera antibiotikafrågan. Centerpartiet har länge drivit på för att användningen av antibiotika ska minska. Vi har en lång rad konkreta åtgärder som vi vill genomföra för att bromsa utvecklingen.

  Regeringen däremot har efter ett år vid makten ännu inte fört fram några förslag. Detta trots att riksdagen redan i februari gav regeringen i uppdrag att arbeta för ett ökat internationellt samarbete för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen.

  Till mötet med regeringen i dag tar vi därför med oss tio skarpa förslag.

  1. Sverige bör ta på sig ledartröjan i arbetet med WHO:s aktionsplan. Det måste sättas ett pris på antibiotikaresistensen, vilket skedde i klimatfrågan, för att få upp frågan på agendan.

  2. Det är helt nödvändigt att nya antibiotika utvecklas. Det behövs en grundlig analys av hur EU och Sverige kan bidra till en god forskningsmiljö, till exempel genom kortare och bredare patent.

  3. Underlag bör tas fram för ett toppmöte mellan de nordiska regeringarna under 2015, som kan lägga fast riktlinjer för att nå ett nordiskt mål om lägst antibiotikaförskrivning i Europa inom fem år.

  4. I dag är det enkelt att köpa antibiotika via nätet. Men Tullverket kan inte beslagta försändelser från ett annat EU-land, även om de vet att det innehåller olagliga läkemedel. Tullen bör få befogenheter att beslagta antibiotika från annat EU-land.

  5. Cypern och Italien använder 30 gånger mer antibiotika i sin djuruppfödning än Sverige. Vi föreslår ett EU-register för antibiotikaanvändning vid djuruppfödning, för att synliggöra skillnader mellan medlemsstater och sätta press på länder som överanvänder antibiotika i förebyggande syfte.

  6. EU bör införa gemensamma mål för mindre användning av antibiotika vid djurskötsel. Vi behöver sätta ett tak för antibiotikaanvändning. Gårdar som inte följer reglerna ska drabbas av sanktioner. Dessutom bör det vara förbjudet för veterinärer att få provision för att sälja antibiotika.

  7. Importen av utländskt kött från djur som behandlats med stora mängder antibiotika ökar. Kommuner och landsting måste ställa krav på djurskyddslagstiftning i sina upphandlingar för att minska risken för att antibiotikaresistens uppstår. Vi vill också införa ett måltidslyft för äldreboenden och förskolor.

  8. Informera kring risker med överanvändning av antibiotika. Småbarnsföräldrar är ofta pådrivande för att få antibiotika utskrivet för åkommor där det inte alltid är nödvändigt, så en viktig målgrupp är de föräldragrupper som ordnas av barnavårdscentralerna.

  9. Arbetet med att minska antibiotikaförskrivningen i sjukvården i Sverige måste skruvas åt. Vi föreslår att kraven höjs för att få del av prestationsersättningen för minskad antibiotikaförskrivning och att ersättningen samtidigt höjs.

  10. Centerpartiet vill fortsätta att satsa på Folkhälsomyndighetens arbete mot antibiotikaresistens. Vi vill också slå vakt om arbetet med STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) och de lokala STRAMA-grupperna ute i landstingen.

  Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
  Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra