Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Centerstudenter: "Avfallsförbränningsskatt är varken grönt eller gränslöst"

  ”Mängden avfall som förbränns i svenska kraftvärmeverk har ökat stadigt de senaste åren. Det har fått många att oroa sig över miljökonsekvenserna av att förbränna material. Nu lägger Centerpartiets partistyrelse fram ett förslag till partistämman i Malmö om att införa skatt på förbränning av importerat avfall. Det är ett förslag som skadar miljön, höjer skatten och sätter upp handelshinder i EU. Därför kommer Centerstudenter att rösta emot”, skriver Simon Palme Förbundsordförande på Centerstudenter idag i en debattartikel på Supermiljöbloggen.

  Simon Palme

  Att vi måste minska på mängden avfall som produceras varje år kan nog alla skriva upp på. Men förslaget att införa en skatt på importerade sopor måste ses utifrån en internationell helhet snarare än ett snävt nationellt perspektiv. Klimat- och miljöutmaningar ser inte några nationsgränser.
  I Sverige har vi ett mycket väl fungerande system för avfallshantering och energiåtervinning från avfall. Vårt utbyggda fjärrvärmesystem med högintensiva kraftvärmeverk gör att vi kan använda både el och värme från avfallshantering. Flera EU-länder saknar denna typ av anläggningar och 140 miljoner ton avfall läggs varje år på hög – så kallad deponi – i Europa.
  Deponier orsakar problem i form av kemikalieutsläpp, läckage av växthusgaser och ett stort slöseri med resurser. Ett annat alternativ för länder utan fjärrvärme är att förbränna avfallet i kondenskraftverk utan att nyttja värmen från processen, men detta är många gånger ineffektivare än den moderna förbränning vi har i Sverige.
  Att andra länders avfall förbränns i Sverige är därför en stor miljövinst, jämfört med att det bränns eller deponeras i andra länder. Samhällen med hög energiåtervinningsgrad har dessutom visat sig ha högst andel materialåtervinning.
  Förbränning av importerade sopor ger alltså många miljömässiga fördelar och bidrar till minskade klimatutsläpp – utöver det ekonomiska värdet. Att beskatta detta är motsatsen till grön skatteväxling.
  Experter på styrmedelseffekter har konstaterat att skatten på avfallsförbränning varken har någon styrande effekt på avfallsflöden eller på mängden avfall som produceras. Pricelasticiteten är helt enkelt för låg. Liksom el är avgiften för sophämtning ofta inbakat i hyran, och leder därför inte till förändrat beteende.
  En avfallsförbränningsskatt har tidigare införts i Sverige, och misslyckats. Den togs bort då man inte kunde se någon miljöstyrande effekt. Regeringen utreder just nu om det är aktuellt att införa en liknande skatt igen. Utredningen presenteras 31 oktober, och det mest troliga scenariot är att man inte föreslår något nytt styrmedel.
  En skatt på importerade varor är i praktiken samma sak som en tull. Förslaget innebär alltså att Sverige skulle införa handelshinder mot våra grannländer inom EU. Utöver de negativa miljökonsekvenserna skulle det därmed innebära ekonomisk skada – både för oss och de som vill exportera hit. Ingen tjänar på att sopor förbränns i ineffektiva anläggningar utomlands.
  Ett grönt och liberalt parti som Centerpartiet borde inte förespråka styrmedel som belastar miljön, sätter upp handelshinder i EU och höjer det svenska skattetrycket. Centerstudenter kommer därför att rösta nej till detta förslag på partistämman.
  Simon Palme
  Förbundsordförande Centerstudenter

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.