Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Christer Borg, Älvräddarna: Småskalig vattenkraft – mindre negativt än storskalig?

  Älvräddarna deltar ofta i domstolsförhandlingar gällande nya småskaliga vattenkraftverk. Det främsta argumentet från de som söker tillstånd är att den småskaliga vattenkraften bidrar med viktig förnybar energiproduktion. Samtidigt brukar de negativa effekterna på miljön i vattendraget förminskas till obetydlighet.

  Bilden som målas upp av den småskaliga vattenkraften är helt igenom falsk. De viktigaste orsakerna till att vattenkraft inte är ett bra alternativ när det gäller förnybar elproduktion gäller lika för både storskalig och småskalig vattenkraft. I båda fallen byggs dammar som skapar flera problem: Näringstransporter i det strömmande vattnet hindras, insektslivet på botten, som är en av grundstenarna i ett strömmande vattens ekosystem, minskar linjärt med närheten till dammen. Vandringshinder är det enskilt största problemet för att Sverige ska kunna uppnå målen i ramvattendirektivet, och de flesta arter av fiskar har behov av att kunna röra sig inom älven eller ån, eller mellan hav och sötvatten. Tar vi ålen, som är akut hotad som art idag, finns det två avgörande orsaker till det bekymmersamma läget: överfiske och vattenkraft. Ett annat stort problem är att fiskar som vandrar nedströms mals till färs i de småskaliga turbinerna.

  Den småskaliga vattenkraften byggs precis som den storskaliga i forspartier där de största fallhöjderna kan tas tillvara. Samtidigt är dessa forsar motorer för hela vattendragens ekosystem; det är där vatten syresätts och strömsträckorna är nödvändiga för många arter av insekter, fiskar, fåglar och däggdjur. Forsarna i outbyggda älvar och åar tillhör de artrikaste ekosystemen i hela Norden och dessa försvinner när dammar anläggs. Skadorna som uppstår när en fors byggs över och en damm anläggs kan inte åtgärdas med mindre än att man river ut dammarna, här hjälper inte fiskvägar eller ekologiska flödesmodeller.

  Den stora skillnaden mellan stor- och småskalig vattenkraft är att man ofta i den storskaliga vattenkraften anlägger stora magasin uppströms där allt liv i princip upphör eftersom de ständiga förändringarna av vattennivåerna skapar i princip sterila strandzoner. Det förekommer normalt inte i den småskaliga vattenkraften.

  En utbredd missuppfattning gällande definitionen av så kallade ”strömkraftverk” är att dessa bara tar en del av vattnet; att det mesta vattnet rinner som vanligt i den naturliga fåran. Det stämmer inte. Benämningen kommer av att dessa kraftverk inte har någon lagringsförmåga av vatten uppströms. I princip samtliga 1 900 småskaliga vattenkraftverk i Sverige är strömkraftverk – med dammar och alla andra negativa egenskaper som redovisats ovan.

  Ofta framförs vattenkraftens fördelar som reglerresurs av elnätet. Men den positiva egenskapen gäller bara de storskaliga vattenkraftverken, de småskaliga används inte till reglering av elnät. Tvärtom, i debatten om intermittenta energikällor och att vattenkraften är viktig för att kunna ha t.ex. mycket vindkraft i elsystemet, tillhör dessa 1 900 småskaliga kraftverk snarare problemsidan, inte lösningssidan.

  Sist, men viktigast i en jämförelse av stor- och småskalig vattenkraft– vad får vi ut ur dessa kraftverk rent energimässigt? Tja, vi har 1 030 stycken småskaliga kraftverk med en effekt på < 125 kW, dvs. det behövs mellan 20-30 stycken av dessa ekosystemförstörare för att ersätta ett enda modernt vindkraftverk. Av Sveriges totalt 2 100 vattenkraftverk står 10 procent för 90 % av energiproduktionen, de drygt 200 storskaliga. De allra minsta står för så homeopatiska delar av Sveriges elproduktion att det inte skulle darra till i nålen på Svenska Kraftnät om de alla försvann samtidigt.

  Mål som vattendirektiv och förnybarhetsdirektiv, EU-rättsliga krav, ska nås samtidigt och utan att det ena målet påverkar det andra målet negativt. Frågan vi måste ställa oss då är: Har vi verkligen råd att överhuvudtaget ge möjligheter till nya vattenkraftverk? Mitt svar är ett tydligt nej. Satsa på vindkraft, solceller och vågkraft, vattenkraften måste anses vara färdigutbyggd.

  Christer Borg
  Ordförande
  Älvräddarnas Samorganisation

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.