Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  "Cirkulär ekonomi behöver (t)unga samhällsaktörer"

  Planet Earth from space showing North America and the Atlantic and Pacific Oceans. Foto: NASA / WWF

  ”Det är väldigt viktigt att inkludera en mångfald av unga i en demokratiskt förankrad process, för att tillgängliggöra den kunskaps- och inspirationsbank som vi besitter, skriver Fanny Jönsson, WWF Sweden Youth och Ahmed Al-Qassam, PUSH Sverige, idag i en debattartikel med anledning av den delegation som ska tillsättas i enlighet med regeringens betäknande om cirkulär ekonomi. 

  Regeringen presenterade nyligen ett betänkande om cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). Det är ett betänkande som innefattar, enkelt förklarat, hur de resurser vi producerar och konsumerar ska hålla sig inom ett cirkulärt materialflöde. När en läser igenom utredningen, och ser hur detta ska implementeras nämns det i rapporten att det ska tillsättas en delegation. Det står bland annat att:

   “Delegationen bör ledas på hög politisk nivå och förutom Näringsdepartementet involvera även Miljö- och energidepartementet samt Finansdepartementet, liksom den regionala och lokala politiska nivån. Därutöver bör delegationen bestå av väl förankrade, tunga företrädare för näringsliv, forskning och andra centrala aktörer.”

  Fanny Jönsson, WWF Sweden Youth. Bild: Tomas Melin

  Initiativet till en delegation är ett sunt exempel på en demokratisk vilja att blanda in alla berörda parter i en sådan pass omfattande ekonomisk omställning. Med ett sådant exempel tar vi för givet att urvalet bland de centrala aktörerna är demokratiskt förankrad och att unga (13 – 30 år) finns representerade bland dessa.

  Detta då unga i allra högsta grad kommer att påverkas av denna ekonomiska förändring i framtiden, men också att de utgör mellan 20-25 % av Sveriges befolkning enligt SCB.

  En SIFO-undersökning som släpptes i början på mars (2017-03-20) konstaterade att ungdomar är de mest hållbara konsumenterna i Sverige. Detta resultat är ett mycket gott betyg och är direkta konsekvenser av de insatser som gjorts för en hållbar utveckling de senaste åren, både nationellt och globalt.

  Ahmed Al-Qassam, PUSH Sverige. Bild: Tomas Melin

  Vi, som representanter för två av Sveriges mest inflytelserika ungdomsorganisationer, vill därmed flagga för hur viktigt det är att inkludera en mångfald av unga i en demokratiskt förankrad process, för att tillgängliggöra den kunskaps- och inspirationsbank som vi besitter.

  Att unga ska få ta del av en sådan delegation är också intressant ur ett större, globalt, perspektiv. De internationella klimatförhandlingarna är ett mycket bra exempel.
  Ofta är det tyvärr, trumpna, vita män som får möjligheten att yttra sig trots att vi vet att de som drabbas hårdast av klimatförändringarna är kvinnor och unga från marginaliserade områden. De som bidrar mest till klimatförändringarna och drabbas minst av dem, är alltså de som synliggörs.
  I den svenska klimatdelegationen ingår i år en kvinnlig ungdomsrepresentant (Mona Hagi), vilket vi i Sverige är noga med att lyfta fram. Därför förväntar vi oss att ambitionerna för den cirkulära ekonomins delegation, fortsätter på samma inslagna väg och inkluderar en mångfald av unga. Kanske en mångfald som sträcker sig till fler än just en representant.

  I betänkandet står även följande citat som också förstärker vår tes:

  “En satsning av detta slag kräver ett synligt och närvarande ledarskap på högsta politiska nivå som i sin tur backas upp av andra tunga samhällsaktörer.“

  Vi ser idag ett stort engagemang från vad vi definierar som “tunga samhällsaktörer”. Olika gräsrotsinitiativ som arrangerar klädbytardagar, “swopshops” och så vidare. Listan kan göras lång, och det kan även listan med de som är villiga att bidra.

  Arbetet med en omställning till en cirkulär ekonomi måste utnyttja de synergieffekter som redan existerar och fånga upp de “cirkulära agenter” som finns i samhället idag. En bra början är att se till att delegationen som betänkandet föreslår, har representanter från de (t)unga i samhället.”

  Fanny Jönsson, WWF Sweden Youth
  Ahmed Al-Qassam, PUSH Sverige

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.