Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Debatt: Regeringsbeslut kan göra dricksvatten från Vättern otjänligt

  Hur skyddat är egentligen dricksvattnet i Vättern? Frågan ställs nu på sin spets. Foto: Mårten Frank

  Det här är en debattartikel. Ställningstaganden och analyser är skribentens/skribenternas egna, inte Supermiljöbloggens.


  Regeringen beslutade den 27 april att Karlsborgs flygplats får släppa ut stora mängder giftiga PFAS-kemikalier i dricksvattnet. Samtidigt ska flygverksamheten femdubblas. Varken kommuners, enskildas eller miljöorganisationers överklaganden har lyckats stoppa de hälsofarliga planerna. Aktion Rädda Vättern kommer nu att försöka få Högsta förvaltningsdomstolen att upphäva regeringsbesluten eftersom de är olagliga.

  Karlsborgs flygplats som ligger invid Vätterns västra strand är kraftigt förorenad av fluorerade brandskumskemikalier, så kallade PFAS. Dessa kemikalier är hälsofarliga och kan förorsaka bland annat njur- och testikelcancer, leverskador, sköldkörtelproblem och försvagat immunförsvar.

  Livsmedelsverket har tagit fram ett nytt gränsvärde för PFAS4 i dricksvatten på högst 4 nanogram per liter. Örebro universitet har 2019 mätt upp halter på mellan 3 och 5 ng/l i Vätterns utlopp genom Motala ström. Alla krafter måste alltså omedelbart sättas in för att minska tillförseln av PFAS till sjön.

  Men istället tillåter regeringen nu att grundvattennivån på Karlsborgs flygfält får sänkas och ökade mängder PFAS-förgiftat grundvatten får pumpas ut i dricksvattentäkten Vättern. Det kan bli det tillskott som definitivt gör vattnet otjänligt och kan komma att kosta kommunerna hundratals miljoner kronor i ny reningsutrustning.

  Regeringen godkänner även femdubbling av flygverksamheten på den förorenade flygplatsen trots att mark- och miljödomstolen förklarat att det finns ”risk för otillåten skada på Natura 2000-områden, risk för otillåten skada på skyddade arter, risk att inte följa miljökvalitetsnormen för yt- och grundvatten samt risk för oacceptabla störningsnivåer vad avser buller.”

  Regeringsbesluten strider mot både svensk och europeisk miljölagstiftning. Aktion Rädda Vättern kommer därför försöka få Högsta förvaltningsdomstolen att upphäva tillstånden till markavvattning och ökad flygverksamhet.

  Aktion Rädda Vättern inser att Försvarsmaktens uppgift är att stärka försvarsförmågan och att i det nuvarande säkerhetspolitiska läget finns krav på fler militära övningar. Men vi instämmer också i uttalandet från Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten: ”Vi kan inte försvara ett land genom att förstöra det vi lever av, det vill säga dricksvatten eller den miljö vi har”.

  Elisabeth Lennartsson, Aktion Rädda Vättern

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.