Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  ”Det finns inga gratisluncher, eller gratis parkeringsplatser”

  I trafikdebatten är det mycket fokus på bilar och bränsle men mindre betoning på allt runt omkring – som frågan om var bilarna ska parkeras”, skriver Martin Prieto Beaulieu, Generalsekreterare för Gröna Bilister.

  Debatt Det är många faktorer som bidrar till föreställningen om att man behöver en egen bil för sina egna transporter; t.ex. var man bor, om det ligger centralt eller inte, tillgången till kollektivtrafik, cykelvägar och transporttjänster, men också i hög grad tillgången till parkering och de avgifter parkeringen har. Flera studier, bl.a från IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att just parkeringsfrågan spelar stor roll för städernas trafiksystem.

  På många platser i landet är parkeringen bara en fråga om ett ställe att ställa bilen på. Här är det inget snack om bilens vara eller icke vara det finns ingen tillfredsställande kollektivtrafik med tillräckligt täta turer som kan ta dig till jobbet eller lösa vardagspusslet. Däremot, i städer och tätorter där det finns alternativ till den egna bilen, är frågan om markanvändningen – alltså parkeringen – central. 

  Det är många som utgår från, eller har vant sig vid, att ha gratis eller relativt billiga parkeringsplatser både hemmavid och på arbetsplatsen. Och med tanke på att många är beroende av bilen är den billiga eller avgiftsfria parkeringsplatsen en välsignelse.

  Men vi ska inte lura oss själva, det finns inget som är gratis. Husägarna har sina parkeringar på tomtmark, och det har en kostnad. Vi som bor i flerfamiljshus med parkering eller garage, likaså på tomtmark, har också en kostnad. Och även parkeringen på gatan har en kostnad – för kommunen.

  Det handlar om kapitalvärdet, underhåll såsom sopning, snöröjning, asfaltering, belysning, mm. Alla dessa ytor kan dessutom användas till andra syften, såsom bättre trottoarer, cykelbanor, eller säkrare körbanor.

  Mycket parkeringsutrymme driver också upp byggkostnader för nybyggnation, vilket få fastighetsägare uppskattar, och ineffektiv markanvändning med mycket markparkering leder till att städer inte kan förtätas i önskvärd utsträckning.  Med andra ord: det finns ingenting som heter gratisparkering!

  Tillgång till parkering, olika parkeringsperioder och parkeringsavgifter har visat sig vara viktiga styrmedel för att kommunerna ska kunna lösa trafikproblem men också klimat- och miljöproblem. 

  En färsk genomgång av Sveriges Radio visar att bara ungefär en fjärdedel av de drygt 270 kommuner som svarat på enkäten har parkeringsavgifter på sina parkeringar. I cirka 200 kommuner är det alltså gratis att parkera på kommunens parkeringsplatser. Därför är det viktigt att kommunerna, och även allmännyttiga såväl som privata fastighetsägare, börjar se över sina parkeringsprinciper.

  Bilberoendet är inget brott – utan en sjukdom – och då kommunerna i första hand ska arbeta för att erbjuda medborgarna ett hållbart resande är bra styrmedel den bästa medicinen. Samhället måste också utvecklas med bra närservice, attraktiva gångvägar, cykelparkering och kollektivtrafik.

  Medborgarna ska erbjudas attraktiva mobilitetstjänster som bil- och cykelpooler som gör det enklare att bo i samhällen med bristfällig kollektivtrafik utan att äga bil. Områden behöver anpassas till den ökande e-handeln med möjlighet att ta emot olika typer av varuleveranser på miljövänligt sätt. 

  För att lösa klimatkrisen behöver vi göra medvetna val och vidta nödvändiga åtgärder. Det innebär en hållbar samhällsplanering med människan i centrum. Där behövs vettiga parkeringsavgifter som speglar den kostnad som parkeringarna faktiskt innebär. För det finns inga gratisluncher, och inga parkeringsplatser som inte leder till att någon får betala.

  Martin Prieto Beaulieu
  Generalsekreterare
  Gröna Bilister  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.