Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Divestera AP-fonderna!

  Olja, Oljeledning Foto: Pixabay (CC0)

  Det svenska pensionssystemet ska vara fritt från investeringar i fossilbranschen, skriver företrädare för Fossil Free på SMB Debatt.

  Vi i Fossil Free-kampanjen Divestera AP-fonderna verkar för att informera allmänheten om pensionssystemets, särskilt AP-fondernas, investeringar i fossilbranschen. Vi verkar också för att det svenska pensionssystemet, särskilt AP-fonderna, ska vara fria från investeringar i fossilbranschen.

  Den 1/1 år 2019 började nya lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) att gälla. Enligt denna lagen är det tydligt att icke ansvarsfulla investeringar samt det som ger ohållbar utveckling inte är tillåtet. Speciellt inte med tanke på dagens kunskapsläge i världen om klimatförändringar samt miljöproblem kopplat till användning och produktion av fossila produkter.

  I den nya lagen står det:

  ”Första-Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i 1 §. Lag (2018:2013).”

  Dessutom har Sverige ratificerat Parisavtalet och för att uppfylla målen i detta avtal behövs fullständig divestering för att stoppa och vända klimatförändringarna så att kurvorna för koldioxid och temperatur pekar nedåt så snart som möjligt. Sverige har förbundit sig att ”göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling”. Detta motiverar att agera för en total divestering av Första till Fjärde AP-fonderna snarast för att därigenom minimera riskerna på global nivå när det gäller klimatförändringarnas alla konsekvenser.

  De mänskliga rättigheterna är även relevanta i detta. Vi vill särskilt åberopa tre artiklar i Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, och även i sin helhet.

  • Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
  • Artikel 28. Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.
  • Artikel 30. Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

  Naturskyddsföreningen kom i januari 2020 ut med sin rapport Fossilfria pensioner. I denna tar de bland annat upp konkreta exempel på hur fossil industri orsakat hälsoproblem och andra skador på människor, djur och natur inklusive utsläpp av växthusgaser på tre olika platser i världen. Vi vill här ge en liten bild från de tre reportagen.

  Secunda, Sydafrika: Första AP-fonden har investeringar till ett värde av 47,9 miljoner kronor investerade i Sasol och Andra AP-fonden har investeringar till ett värde av 13,83 miljoner kronor i bolaget. Kolanläggningen Sasol släpper ut mer växthusgaser än hela Sverige. Här blir anställda sparkade från företaget när de blir sjuka av den dåliga luftkvalitén och människor i området som dör av luftkvalitets-relaterade sjukdomar ökar.

  La Guajira, Colombia: Första till Fjärde AP-fonden investerar 1,3 miljarder i den hårt kritiserade Cerrejóngruvan som producerar 1.1 miljoner ton CO2 årligen och när kolen förbränns släpps ytterligare 72 miljoner ton växthusgaser ut. Gruvan utsätter människor som bor nära för stora hälsorisker, till exempel i form av att koldamm förstör grödor lokalbefolkningen odlar och att 30 procent saknar tillgång till vatten.

  Berezovka, Kazakstan: Första till Fjärde AP-fonderna äger strax över 3 miljarder i KPO genom de fyra internationella bolagen Chevron, Lukoil, ENI och Shell som äger 90 procent av Karachaganak Petroleum Operation BV – som driver olje- och gasfältet Karachaganak. De direkta utsläppen från verksamheten var 1,9 miljoner ton växthusgaser år 2018. Under 2000-talet har fältet gett Berezovkas invånare olika hälsoproblem. Exempel på det är toxiska hjärnskador, hjärt- och kärlsjukdomar, andningsproblem med mera.

  But awareness is rapidly changing, and I believe we are on the edge of a fundamental reshaping of finance.”

  Det skriver Larry Fink, grundare och VD i världens största kapitalförvaltare Blackrock i sitt årliga brev till företagsledare. I detta brev visar han klart och tydligt på vikten av att ta klimatförändringarna på allvar och ställa om efter de förutsättningarna. Här trycker han tydligt på vikten av hållbarhet och hur klimatrisken kommer att påverka vår fysiska värld och även de finansiella systemen globalt. Investerare över hela världen blir mer och mer medvetna om riskerna – både de fysiska och ekonomiska. Fink visar på det ekonomiska allvaret i en av överskrifterna ”Climate Risk Is Investment Risk”. Det är med andra ord ingen tvekan på vad han vill föra fram i brevet. Klimatförändringar är verkliga och behöver hanteras av finans- och företagsvärlden genom hållbara investeringar och även hållbart agerande i alla dess aspekter. 

  Det är hög tid att agera resolut. Alla länder inklusive Sverige behöver göra allt som är mänskligt möjligt för att få kurvorna för koldioxid och temperatur att peka åt rätt håll så snart som möjligt. Divestering av pensionerna hör till ett av de viktiga sätten – att genom våra pensioner i Sverige visa åt vilket håll vi ska när det gäller ansvarsfullhet, hållbarhet och omställning av samhället. Att fortsätta med fossila investeringar är egentligen en dubbel förlust, då investeringar i fossilt är pengar som skulle kunna bli investerade i företag som är hållbara och ansvarsfulla istället.

  Vi anser därför att de investeringar som idag finns i fossilt skall vara investerade i European Green Deal eller andra omställningsinitiativ med potential att ha stor förändringskraft.

  När kommer fondförvaltarna börja följa lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder, Parisavtalet och mänskliga rättigheter och se till att investeringarna inte går till fossilbranschen?

  Företrädare för Fossil Free-kampanjen Divestera AP-fonderna:
  Johanna Norrbo
  Anna Bokström
  Alexander Franzén


  Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten tillhör skribenten. SMB-redaktionen publicerar debattartiklar från många olika aktörer och behöver inte hålla med om innehållet.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.