Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Engström: "Gener och gifter är inga leksaker"

  ”Vetenskap och forskning är viktigt i tider av ”fake news” och ”alternativa fakta”. I ett debattinlägg publicerat den 24 maj kritiserar moderaten Christofer Fjellner mig och mina gröna kollegor i EU-parlamentet för att vi röstat mot användning av växtgiftet glyfosat och GMO-grödor. Han hävdar att vi inte tar hänsyn till vetenskapliga bedömningar som säger att dessa produkter är ofarliga att använda”, skriver EU-parlamentarikern (MP) Linnéa Engström, idag i en replik till EU-parlamentarikern (M) Christofer Fjellners debattinlägg på Supermiljöbloggen under förra veckan.
  Problemet i Fjellners resonemang är att det är exakt vad vi gör när vi säger nej till glyfosat och till GMO-grödor. Vi menar att tillstånd för denna användning ska grunda sig på entydiga och transparenta forskningsresultat.
  Den Europeiska kemikaliemyndigheten har uttalat att glyfosat troligtvis inte är cancerframkallande samtidigt som man vidhåller att glyfosat är giftigt för vattenlevande liv. Å andra sidan har Världshälsoorganisationen (WHO) slagit fast att glyfosat troligtvis ÄR cancerframkallande.
  En rättegång i USA har ytterligare kastat skuggor över forskningen kring glyfosat. Man har upptäckt kopplingar mellan tillverkaren Monsanto och de ”oberoende” forskare som skrivit en rapport som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet använt i sin bedömning.
  Rapporten skruvar ner riskerna med glyfosat och konkluderar att giftet inte är cancerframkallande. Och det är den rapporten som ligger till grund för Kommissionens beslut att tillåta glyfosat. En stor del av det material som Kommissionen använt i sin bedömning är dessutom hemligstämplat.
  Det finns således en stor vetenskaplig osäkerhet när det gäller både glyfosat och GMO.
  Fjellner är beredd att strunta i den uppenbara osäkerhet som råder inom forskarvärlden Det är inte vi gröna. Vi vill ha klarare besked än så. Vi vill ha transparens i beslutsfattandet och få ta del av forskningsmaterialet. Och vi kräver också att försiktighetsprincipen, i enlighet med EU:s fördrag, ska tillämpas när det råder vetenskaplig osäkerhet om farligheten för människor, djur och vår miljö.
  Vad gäller GMO produkter menar vi gröna att utvecklingen av nya livsmedel och tekniker för att framställa dem är intressant. Vi gröna säger inte nej till nya livsmedel och ny teknik. Detta krävs både för att kunna klara klimatet och föda en växande befolkning. Men det finns en allvarlig demokratisk brist i hur besluten kring GMO-grödor fattas.
  Enlig lagstiftning ska medlemsstaterna fatta beslut om GMO-grödor med kvalificerad majoritet. Uppnås inte en sådan majoritet är det enligt ett undantag i lagen upp till Kommissionen att fatta beslut. Eftersom medlemsstaterna inte kommer överens vad gäller GMO grödor – även här på grund av den vetenskapliga osäkerhet som råder – har det blivit ”praxis” att kommissionen bestämmer.
  Med tanke på den inverkan som GMO kan ha på vår hälsa och på miljön behöver besluten tas i demokratisk ordning av medlemsstaterna och inte av Kommissionen.
  Forskningen som avgör om vi ska använda GMO eller sprida gift på våra marker måste vara trovärdig och transparent. Det finns en tydlig politisk skiljelinje mellan de som värnar vår hälsa och miljö, och de som är beredd att sälja ut en hållbar och säker framtid i syfte att främja kortsiktiga ekonomiska intressen.
  Försiktighetsprincipen måste tillämpas där vetenskaplig osäkerhet råder för att skydda människor, djur och vår miljö. Det borde vara självklart. Också för Christofer Fjellner.
  Linnéa Engström (MP)
  EU-parlamentariker

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.