Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Håkan Wirtén, WWF: "Dags att ta ansvar och leva inom planetens gränser"

  Foto: Ola Jennersten, Naturfotograferna

  Sverige har gått från trettonde plats till tionde plats i ”värstingligan” – efter länder som Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA – när det gäller det ekologiska fotavtrycket i världen. Från att i 2012 års rapport behöva 3,4 jordklot om alla på jorden skulle ta efter vår konsumtion motsvarar det svenska fotavtrycket nu 3,7 planeter. Det visar 2014 års upplaga av WWF:s Living Planet Report som i dag släpps globalt.
  Rapporten visar trenderna för den biologiska mångfalden och våra ekologiska fotavtryck. Mänsklighetens anspråk på planetens resurser är nu drygt 50 procent större än naturens förmåga att förnya dem. Det skulle behövas 1,5 jordklot för att producera resurserna som går åt till att underhålla vårt nuvarande ekologiska fotavtryck. Det innebär exempelvis att vi globalt hugger ner träden snabbare än skogen växer till, fiskar ut haven snabbare än fiskbestånden återväxer och släpper ut växthusgaser i en sådan takt att naturen inte hinner fånga upp och binda dem.
  Medan de ekologiska fotavtrycken växer, minskar den biologiska mångfalden. Bland annat på grund av förlust av livsmiljöer har populationerna av fisk, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler minskat med 52 procent sedan 1970. Sötvattenarter har minskat med hela 76 procent. Förlusterna är störst i tropiska regioner och allra störst i Latinamerika. Men rapporten visar också att effektivt förvaltade skyddade områden starkt bidrar till att hejda utarmningen.
  Sveriges placering i ”värstingligan” förklaras bland annat av att svenskarna har ökat sin varukonsumtion – medan den i andra rika länder har minskat på grund av konjunktursvackan. Förbättringar som gjorts i den svenska energimixen äts upp av en fortsatt hög konsumtion och import – inte minst från Kina – där varorna ofta produceras med kolkraft. Vårt ekologiska fotavtryck påverkas också av vår förhållandevis stora och energikrävande fordonspark samt vår höga köttkonsumtion.
  Tillsammans hotar förlusten av biologisk mångfald och växande fotavtryck såväl naturen som mänsklighetens välbefinnande. Men rapporten visar också på andra utvecklingsspår – det går att bryta sambandet mellan mänsklig utveckling och växande fotavtryck. Sverige kan bidra genom att bryta trenden för vårt eget växande fotavtryck genom mer hållbar konsumtion och påskyndad omställning till ett 100 procent förnybart och hållbart energisystem, vilket Sverige har särskilt goda förutsättningar för. Vi kan också verka internationellt för en bättre gemensam global förvaltning av planeten. Vi har goda förutsättningar att visa vägen och gå före mot ett hållbart samhälle.
  Nu måste den nya regeringen ta höjd för de stora globala utmaningar som behöver finna sin lösning under mandatperioden. Dit hör en ny global klimatöverenskommelse, nya mål för global hållbar utveckling och att till 2020 hejda förlusten av biologisk mångfald enligt överenskommelsen i Nagoya. Handlingskraft krävs både på hemmaplan, i EU och internationellt. De nya riksdagsledamöterna får i dag Living Planet Report i samband med riksmötets öppnande som ett av de viktigaste underlagen för beslut och överläggningar under de kommande fyra åren.
  Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra