Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Jens Hansson: Kampanjer utan gränser

  Under sommaren 2012 har den stora nyheten i svensk miljödebatt varit Nordkalks påbörjade skövling av Ojnareskogen. Kampanjen för bevarandet av det natursköna området är en välkommen återkomst av en miljöaktivism till Sverige som har fått brett genomslag: senast den 17 oktober meddelade Högsta Domstolen glädjande att avverkningen ska stoppas i väntan på en omprövning av företagets exploateringstillstånd.

  Ett land som har flera erfarenheter av uppmärksammade lokala miljökampanjer är Australien. I kuststaden Broome, Västra Australien, pågår en intensiv kampanj mot ett påbörjat gasraffinaderi. Sedan slutet av 2008 är en stor del av både den aboriginska och icke-aboriginska befolkningen i staden engagerade i en kampanj av civil olydnad och opinionsbildning som har fått en ökande medial uppmärksamhet1. Med egen erfarenhet från fältarbete i Broome under det senaste året, ser jag ett antal likheter kampanjerna emellan, och jag tror att det finns mycket att lära av dessa likheter inför framtida konflikter.

  Även om konflikterna på Gotland och i Broome vid första anblick kan verka skilja sig (t ex i omfattning och utforming) så har de sin grund i samma motsättning mellan olika sätt att värdera miljön – mellan kortsiktig ekonomisk vinning och långsiktiga natur- och kulturvärden. Projekten är påbörjade i områden som rymmer erkända miljövärden, bl.a. ett stort antal rödlistade arter (Ojnareskogen) och en orörd marinmiljö (Broome). Företagens försäkringar att de givetvis vill värna miljön och människorna som lever i närheten döljer inte det faktum att deras verksamhet utgör en direkt och oåterkallelig påverkan på lokalmiljön och mänskliga levnadsförutsättningar. Förespråkarna för exploateringen menar att den ökade sysselsättningen väger upp för de negativa konsekvenser som projekten innebär. Motståndarna däremot företräder kultur- och miljövärden som inte med lätthet låter sig räknas i kronor och ören. (Även om många ekonomer har bankat sina skallar blodiga i försök att göra just detta.) Dessa diametralt skilda uppfattningar leder till att förståelsen mellan de båda sidorna blir svår, och i vissa fall ouppnåelig.

  Lokala miljökampanjer, oavsett hur stora eller små områden man föresatt sig att försvara driver frågor som är globala till sin natur. Därför är det också glädjande att se att kampanjen i Ojnareskogen redan har börjat sträcka sig utanför sin lokalmiljö: nyligen läste jag att kampanjen öppnar för ett samarbete med gruvdriftsmotståndare i Lappland. Det är en välkommen utveckling eftersom det tydliggör de kopplingar som olika sorter av miljöpåverkande aktiviteter har med varandra – kalk behövs i stora mängder vid gruvdrift. Man kan på så sätt belysa det ohållbara i det moderna samhällets resurskonsumtion, och samtidigt hjälpa till att stärka miljörörelsens röst i den politiska debatten. Denna röst blir starkare ju fler enskilda kampanjer som tillsammans utgör rörelsen, och här finns saker att lära och vinna genom kontakt och erfarenhetsutbyte mellan olika grupper.

  Ett exempel är att låta sig inspireras av olika sätt att effektivt utnyttja civil olydnad som demokratisk protestmetod, och detta ser jag som den viktigaste likheten mellan kampanjerna. Genom aktioner i civil olydnad har demonstranterna mer eller mindre effektivt sinkat de industriella projekten. Men den allra största vinsten har varit att insatserna har fått ett stort medialt och politiskt genomslag. Man ska inte underskatta vikten av byråkratiska överklaganden, men genom att aktivt – och framför allt offentligt – sätta sig upp emot fattade beslut har man skapat en ökande opinion mot respektive projekt.

  Broome

  Kampanjerna i Ojnareskogen och Broome är del av en miljörörelse som är både lokal och global på samma gång. Lokal eftersom varje kampanj har en specifik lokalmiljö som huvudfokus, global eftersom de rymmer ett större, gemensamt ifrågasättande av den rådande ordningen. Och kampanjerna kan, om chansen tas, vara startskottet för en ny våg av bred miljöaktivism som sträcker sig långt bortom gotländska våtmarker och australiensiska kuststräckor.

  Jens Hansson

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra