(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.

Johan Hultberg (M): "Alliansen upprätthåller högt tempo i omställningen av fordonsflottan"

Foto: Emelie Helldén

Under Alliansens tid i regeringsställning höjdes tempot i klimatarbetet och det rejält. Mellan 2006 och 2013 minskade de svenska utsläppen med hela 11,1 miljoner ton. Det kan jämföras med de 6,5 miljoner ton som utsläppen sjönk med mellan 1998 och 2005, alltså då S regerade med stöd av V och MP.
Fortsatt är det dock långt till Moderaternas och Alliansens vision om ett Sveriges utan nettoutsläpp 2050. Den kanske främsta klimatpolitiska utmaningarna för svenskt vidkommande är att ställa om vår transportsektor.
När Alliansen tillträdde hade Sverige, näst efter Albanien, Europas äldsta och mest bränsletörstiga bilpark. Tack vare Alliansens politik med bland annat miljöbilsbonus, nedsatta förmånsvärden för miljöbilar, hög beskattning av fossila bränslen och mycket annat rullar nu omkring 600 000 miljöanpassade bilar på de svenska vägarna.
Att vi i dag har en modernare fordonsflotta där fler fordon drivs med biobränslen och där de fossildrivna bilarna blivit avsevärt mycket mer energieffektiva har lett till kraftigt sjunkande utsläpp per personkilometer men också till lägre utsläpp från biltrafiken totalt. I fjol minskade utsläppen från vägtransporterna med 2,5 procent. Jämfört med 2007, då vägtrafikens utsläpp var som högst, har utsläppen minskat med 13 procent vilket framför allt är ett resultat av minskade utsläpp från personbilarna. Alliansen har tagit steg efter steg på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta.
Tack vare införandet av supermiljöbilspremien tog försäljningen av de mest klimatsmarta bilarna ordentlig fart. Tyvärr skapade den röd-gröna regeringens besked i budgetpropositionen en stor osäkerhet kring supermiljöbilspremiens framtid. Dels avsatte man inte tillräckliga medel till den allt mer populära premien och dels aviserade man förändringar och försämringar av reglerna. Det skapade stor osäkerhet hos såväl konsumenter som producenter och återförsäljare, men tack vare Alliansens budget tillförs nu rejäla resurser till supermiljömilspremien.
Alliansen avsätter hela 115 miljoner mer per år än vad regeringen föreslog. Vi ger också ett tydligt besked om att dagens regler ska gälla till dess att premien ersätts av ett så kallat bonus-malus-system. Ett sådant system menar vi bör införas senast 2017. Tack vare Alliansens resursförstärkning och klara besked om premiens utformning samt satsningen på 10 000 nya laddstolpar kan ett högt tempo i omställningen av fordonsflottan upprätthållas. Det banar väg för ett Sverige med fortsatt sjunkande utsläpp.
Johan Hultberg (M), miljöpolitisk talesperson

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

Läs vad vi vill göra
Tipsa!

Tipsa oss

Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Du kan nu spara nyheter!

  Lägg till något för att läsa senare eller att kunna återkomma till.

  OBS! De sparas endast i den här webbläsaren.