Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Johanna Salmi: Fler än miljörörelsen borde bry sig om hållbar utveckling

  I juni nästa år kommer FN att arrangera en konferens på temat hållbar utveckling i Rio de Janeiro. Mötet kallas Rio+20 och det är en chans att förändra allmänhetens och regeringars syn på miljö- och klimatarbete. Genom Rio+20 kan man nå långt fler än de redan miljöengagerade och lyfta frågan från miljöministrar till statschefer.

  Nästa år kommer det också vara tjugo år sedan FNs konferens för miljö och utveckling, Earth summit 1992. Den konferensen var den första i sitt slag och samlade ett rekordstort antal statsöverhuvuden från hela världen och över 20 000 engagerade personer från civilsamhället. Earth summit 1992 låg tjugo år efter den historiska miljövårdskonferensen i Stockholm, som var första gången miljö erkändes som en viktig internationell fråga.

  Earth summit 1992 ledde till många uppgörelser, bland annat Agenda 21 som är en handlingsplan för arbetet med hållbar utveckling. Man beslutade även att starta en kommission för hållbar utveckling som varje år skulle följa upp arbetet med bland annat just Agenda 21.

  FNs kommission för hållbar utveckling har dock ansetts som ineffektiv av flera länder och för att förnya engagemanget har man inom FN bestämt att arrangera ytterligare en Earth summit i Rio de Janeiro, kallad Rio+20. Konferensen har två teman som dels handlar om grön ekonomi och dels om hur arbetet med miljö och hållbar utveckling ska vara organiserat inom FN.

  Rio+20 pågår under tre dagar i juni 2012 men förberedelserna inför mötet är omfattande och redan i full gång. Det kommer vara flera formella och informella förhandlingar fram till konferensen men även andra möten som uppmärksammar Rio+20. Bland annat ett här i Sverige, kallad Stockholm+40, eftersom att det nästa år även 40 år sedan den miljövårdskonferensen i Stockholm. Den konferensen hade stort fokus på att koppla ihop miljö och utveckling, det som idag kallas hållbar utveckling och som Rio+20 alltså handlar om.

  Därför förvånas jag varje gång Rio+20 lyfts fram som en miljökonferens i olika sammanhang. Hållbar utveckling handlar om att väva samman ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv på olika frågor. Just denna syn, att lösningarna på problem inom olika områden hänger samman som skiljer Rio+20 från en miljökonferens och extra utmärkande är temat om grön ekonomi.

  Även om det fortfarande är oklart vad som menas med grön ekonomi så är det ett utmärkt tillfälle att binda samman miljö och ekonomi på internationell nivå. För att det ska kunna göras på ett seriöst sätt behövs mer än deltagande av bara miljöministrar. Det behövs finansministrar och statschefer också.

  För någon månad sedan träffade jag en tjej i min ålder som bor i Rio de Janeiro och är en del av ungdomsrörelsen i Brasilien inför Rio+20 och en av initiativtagarna till en namninsamling för att få fler statschefer att delta på konferensen. Hon berättade om hur det i den massiva mobiliseringen blivit viktigt för människor med olika bakgrund att mötas och diskutera sin syn på framtiden och hållbar utveckling. För även om hon betonade att det är viktigt att höga politiker visar att Rio+20 så ansåg hon att det är mötena mellan människor både inför och efter Rio som kan skapa förändring. Jag tror att hon har helt rätt och hoppas att fler sådana samtal kan bli verklighet även i Sverige.

  Det som behövs då är ett brett engagemang och en möjlighet att samtala om hållbarhet mer än inom miljörörelsen. I Sverige verkar det nu som de flesta större svenska miljöorganisationer nu arbetar inför Rio+20 men bara ett fåtal andra organisationer. Det finns undantag, som exempelvis RFSU som har påbörjat ett arbete inför Rio+20 där de vill lyfta frågan om hur sexualpolitik spelar en viktig roll i arbetet för hållbar utveckling. Min förhoppning är att fler lyfter hållbarhetsfrågor inför Stockholm+40 och Rio+20 och att organisationer kan mötas och diskutera. För den typen av möten skapar chanser för vidgade perspektiv och en möjlighet till att ett miljöperspektiv verkligen kan bli en fråga för alla.

  Johanna Salmi

  LSU:s representant i kommissionen för hållbar utveckling

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.