Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Jonas Paulsson: Bara konsumtionsskatter kan rädda oss från en miljökollaps

  För att gå rakt på sak: Jag ogillar närproducerat, klimatsmart, ekologiskt, naturbeteskött från vilda djur. Myten om miljövänligt kött bidrar till att skjuta upp den akut nödvändiga omställningen till ett hållbart jordbruk. FN:s nya miljörapport Global Environment Outlook (GEO-5) har stärkt min övertygelse om att bara konsumtionsskatter, särskilt på animalier och flygresor, kan rädda oss från en miljökollaps.

  FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon skriver i förordet att GEO-5 är den mest omfattande, opartiska och djupgående utvärderingen av sitt slag. Rapporten förespråkar ändrade konsumtionsmönster i kombination med ett effektivare jordbruk för att rädda världen från ett miljösammanbrott.

  Rapporten trycker särskilt på konsumtionen av animalier. Man kan läsa att djurhållningen i dag står för 18-25 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är mer än den globala transportsektorn. Till exempel nyttjas ungefär tre fjärdedelar av all mänsklig markanvändning till kött- och mjölkproduktion. Rött kött kräver flera gånger mer mark och vatten än vegetariska livsmedel och är också kopplade till cancer och hjärtsjukdomar. Politik som uppmuntrar till minskad förbrukning av rött kött bidrar till att förverkliga millennieutvecklingsmålen rörande människors hälsa och miljömässig hållbarhet.

  Den utveckling som tecknas i rapporten är dyster. Ineffektiv matproduktion inriktad på djurhållning höjer matpriserna på världsmarknaden vilket leder till att miljoner svälter ihjäl. I GEO-5 står det att läsa att mängden spannmål som ges till boskap i USA är mer än sju gånger större än den mängd som konsumeras direkt av befolkningen. Ändrade konsumtionsvanor mot mer vegetabilier däremot bidrar, enligt GEO-5, kraftfullt till en hållbar miljö vilket i sin tur främjar millenniemålen 1-5som handlar om att minska fattigdomen.

  Det grundläggande problemet är att vi helt enkelt äter för mycket kött och sköljer i oss för mycket mjölk i olika former. Vi kommer inte tillrätta med djurhållningens miljöpåverkan genom vare sig närproducerat kött, klimatsmart kött, ekologiskt kött, naturbeteskött eller viltkött. Lika lite som filtercigaretter innebar att cigaretter blev ofarliga.

  Närproducerat kött är inte miljövänligt. Det är inte transporterna som är avgörande när det gäller matens klimatpåverkan utan vad som produceras. Animalier är långt mer klimatbelastande än vegetabilier. Mindre än en tiotusendel av växthusgasutsläppen från köttproduktionen kommer från transporter enlig FN (Livestock’s long shadow, del IV, sidan 113).

  Klimatsmart är ett ord som har börjat användas i marknadsföringen av köttprodukter, till och med för nötkött. Så kallat klimatsmart kött kommer för det mesta från ett hårt avlat djur uppfött på kraftfoder . Det innebär en snabb muskeltillväxt men det ineffektivt ur ett energi- och resursperspektiv. Lidandet är ohyggligt. Intensiv djurhållning ger upphov till lång rad virussjukdomar som exempelvis fågel- och svininfluensan.

  Ekologiskt kött orsakar inte mindre växthusgaser eftersom djuren föds upp mindre intensivt och alltså växer långsammare. Viltkött och naturbeteskött kommer aldrig kunna produceras i sådana mängder att det kan ersätta industriköttet.

  Lösningen är inte heller att vi agerar som enskilda ansvarstagande konsumenter eftersom en sådan omställning tar alldeles för lång tid, om den alls är möjlig. Redan 2009 konstaterade Jordbruksverket i en rapport att vi som konsumenter är obenägna att ta hänsyn till gemensamma nyttigheter som exempelvis klimatet. Det behövs alltså en politik för en hållbar konsumtion.

  Vi måste konsumera mindre och inte tro att det finns miljösmarta animalier som möjliggör en fortsatt överkonsumtion. Bästa sättet är att införa konsumtionsskatt på animalier samt flygskatt. Danmark har redan en konsumtionsskatt på mättat fett i kött- och mejeriprodukter och Storbritannien har en kraftfull flygskatt. Det är dags att ta konsumtionsperspektivet på allvar.

  Jonas Paulsson
  Initiativtagare till köttfri måndag i Sverige

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.