Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Jonas Paulsson: En generell koldioxidskatt är en del av en ideal köttskatt

  Slutreplik.
   

  I en replik den 17/6 argumenterar Benjamin Juhlin, Språkrör för Grön Ungdom i Stockholmsregionen, för en generell koldioxidskatt i stället för en köttskatt. Men det finns ingen motsättning. En ideal köttskatt består av flera delar, externaliteter, där en generell koldioxidskatt är en del.

  Det var trevligt att läsa att Benjamin Juhlin har avstått från kött de senaste fem åren. Formuleringen antyder dock att Juhlin upplevt det som en uppoffring. En viktigare fråga är emellertid vad Juhlin gjort för att få andra att minska sin konsumtion av animalier? Om man nödvändigtvis ska jämföra bra saker med varandra så tycker jag att det är bättre att agera som medborgare än som konsument.
  En generell koldioxidskatt förespråkas av tidningen The Economist och av många kunniga miljöekonomer. Det är en lysande idé även om den är praktiskt svår att helt genomföra på grund av att den kräver mycket information om hur varorna producerats. I dag har Sverige en koldioxidskatt på fossila bränslen. Koldioxidskatten är en del av bensinskatten och kan förhoppningsvis bli en del av den ideala köttskatten i framtiden. Koldioxid (eller egentligen koldioxidekvivalenter, som inkluderar alla växthusgaser) och andra viktiga externaliteter, som exempelvis kväve och fosfor, bör naturligtvis beskattas så generellt som möjligt för att skapa maximal effekt.
  Koldioxidskatten är en punktskatt, precis som skatterna på alkohol, tobak, spel och svavel. Punktskatter är konsumtionsskatter som endast tas ut på speciella varor. Ju fler varor som omfattas desto mer generell är punktskatten. I den bästa av världar inkluderas alla varor. Sverige kan själv välja sina punktskatter. Det bryter inte mot EU:s konkurrensregler eller internationella frihandelsavtal, förutsatt att beskattning är lika stor för svenska varor som för importerade varor. Därför kan Sverige bums börja beskatta till exempel kött eller flyg med avseende på koldioxid eller någon annan negativ externalitet. Beskattas kött med avseende på koldioxid bör den skatten utformas som en utvidgning av den nuvarande koldioxidskatten, så lång detta är möjligt. Ju generellare beskattningen är desto bättre.
  Det är viktigt att externaliteter beskattas i konsumentledet. Om konstgödsel beskattas i produktionsledet förutsätter det att alla andra länder inför samma beskattning för konkurrensneutralitetens skull. Därför är jag inte förtjust i skatt på konstgödsel.
  Kött har många negativa externaliteter: koldioxidekvivalenter, kväve, fosfor, ammoniak, förlust av biologisk mångfald, mättat fett, djurskyddsproblem, antibiotikaresistens och spridning av virussjukdomar. Danmark har börjat beskatta de negativa effekterna av det mättade fettet. Det är ett bra första steg på byggandet av en rationell köttskatt. Sarah Säll, som doktorerar på köttskatt, har i en artikel i Dagens Konflikt räknat på det svenska nötköttets kostnad med avseende på övergödning av Östersjön. Den beräknas till 385 kronor per kilo kött för utsläppsminskning och rening, detta utan att kostnaderna för indirekta förluster är medräknade.
  En generell koldioxidskatt är en nåd att stilla bedja om. Precis som generella skatter på alla andra betydelsefulla externaliteter. Köttskatt står inte i motsats till någon generell skatt. Det är ett samlingsnamn för beskattningssystemet på animaliska produkter. Min vision för framtidens miljöpolitik är en omfattande skatteväxling från inkomster till miljöexternaliteter, som genomförs så allmängiltigt som möjligt. Där är utformandet av en rationell köttskatt som inkluderar en generell koldioxidskatt en hörnsten.

  KÄLLOR
  Punktskatter är konsumtionsskatter som endast tas ut på speciella varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt.
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-och-produktion/Punktskatter/
  Högt räknat, upp till 385 kr/kg nötkött för utsläppsminskning och rening. Utan att kostnaderna för indirekta förluster är medräknade.
  http://www.dagenskonflikt.se/sarasall/vad-kostar-ett-kilo-kott-egentligen/

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.