Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv: Politikerna löser bäst miljöproblem med marknadslösningar

  Foto: Svenskt Näringsliv

  På 1990-talet hittade en oväntad allians av miljöaktivister och marknadsliberala konservativa i USA en av historiens mest framgångsrika lösningar för en bättre miljö. Skatter för miljöförstöring hade införts på många håll, men de hade inbyggda problem. Utsläppen blev inte prognosticerbara (blev det lönsammare att släppa ut höll inte skatten tillbaka utvecklingen), människor tyckte inte om att någon sa åt dem hur de skulle göra.
  Utsläppsrätterna löste dessa problem – med ett tak för utsläppsrätterna garanterades att utsläppen inte kunde gå över en viss nivå.
  Samtidigt kunde smarta företagare med ny teknik bli dubbla vinnare – genom att sänka sina utsläpp kunde de dels få en extra inkomst genom att sälja utsläppsrätter, dels fick konkurrenterna som tvingades köpa utsläppsrätterna högre kostnader och en sämre konkurrenskraft. Trots motstånd från de egna rådgivarna tvingade George Bush den äldre inte bara igenom reformen för utsläppshandel med utsläpp som orsakade surt regn och som blev känd som ”cap and trade” i USA, han skärpte också den årliga sänkningen i utsläppsrätter i och med ”Clean Air Act” 1990. Dan Etsy, miljöprofessor vid Yale fick rätt: det finns inte en företagare i världen som hoppar upp på morgonen och säger ”bäst att ta sig till kontoret tidigt och följa miljöregleringar”, men däremot många som är beredda att jobba hårt för en uppsida, här kan jag bli en vinnare. Utsläppen av surt regn minskade snabbare än förväntat och var snart halverade.
  2005 lanserade EU sitt system för handel med CO2-utsläppsrätter. De senaste åren har systemet kritiserats för att priserna utsläppsrätter handlas till är för låga. En anledning som anges är att intäkterna från systemet blir för låga, en annan att incitamenten för koldioxidsänkande innovationer blir för låga. Men prisnivån visar bara att systemet fungerar. Om nu politikerna hade velat ha ett högre pris skulle de från början ha satt ett lägre tak.
  Europeiska företag har uppenbart varit skickliga på att sänka utsläppen. Målet är att inom ramen för systemet minska utsläppen med 21 procent till 2020, och det råder inga tvivel om att vi kommer att nå det målet. För det finns inte fler utsläppsrätter än att det stämmer överens med målet. Priset reflekterar bara kostnaden för att nå målet baserat på utbud och efterfrågan. Och det borde ju vara positivt att vi kan göra detta till en lägre kostnad – särskilt i den kris Europa befinner sig i.
  Marknader har löst många problem som politiker och experter inte kunnat komma åt genom åren. Spelbolagen kommer ofta närmare opinionsinstituten i att tippa rätt valvinnare. Lunchrestauranger och biltullar differentierar priser för att minska överutnyttjande vid rusningstider.
  Grunden för fungerande marknader på miljöområdet, till exempel utsläppsrätter är dock alltid äganderätt. I dag överfiskas haven och regnskog och vatten överkonsumeras eftersom ägandeskap för dessa naturresurser saknas. Ett exempel: om man i ett utvecklingsland inte kan lita på äganderätten över till exempel en bit mark, då blir det rationellt att överutnyttja dess värden på ett ohållbart sätt. I morgon kanske marken är beslagtagen av staten. På område efter område gäller samma princip.
  För politiker från höger till vänster ligger utmaningarna framåt att hitta smarta sätt att öka ägarskap över både naturresurser och skadliga externaliteter. Då kan de prissättas på ett sätt som gör det attraktivt att sänka utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. Individer och företag som lyckas minska sin miljöskada belönas.
  Lösningarna är mer motiverande för dem som berörs. Då blir länder, företag och
  människor över hela jordklotet vinnare, tror jag.
  Jonatan Hedin, arbetar med opinionsanalys vid Svenskt Näringsliv

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra