Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt Ledare

  Inget mer klimatutrymme till Timbro

  Foto: Jason Mavrommatis (Unsplash), Wikimedia Commons, Canva (montage)

  Timbro kan inte ges mer utrymme i klimat- och miljöfrågor, varken i media eller i politiken. Supermiljöbloggen, med hjälp av Dagens ETC, har nu visat att det stora mediala, ekonomiska och samhällspolitiska utrymme Timbro har haft nu borde vara lika med noll. Allt annat är omotiverat.

  Ledare Tidigare i veckan publicerade Supermiljöbloggen och Dagens ETC en gemensam granskning efter att vi kommit över och gått igenom hundratals mail, fax och kopior på transaktioner mellan Timbro, Exxon Mobil och det globala tankesmedjenätverket Atlas Network. Exxon är oljejätten som aktivt dolt de mycket precisa slutsatser deras interna expertgrupp drog om klimatförändringarna och dess eskalation, för att istället spendera hundratals miljoner för att förneka, förvilla och fördröja klimatågärder. Atlas finansieras av flertalet oljebolag och -stiftelser och är sannolikt världens mest klimatdestruktiva opinionsnätverk. Timbro är Svenskt Näringslivs tankesmedja – tillika Sveriges mest inflytelserika – tankesmedja.

  Granskningen visar, bland annat, att Timbro under slutet av nittiotalet mottog hundratusentals kronor från Exxon via Atlas för att gå Exxons klimatärenden och att Moderaternas klimatpolitik därefter lades om. Timbros har till oss bekräftat att deras samverkan med och medlemskap i Atlas fortlöper än idag. Tillsammans med SMB:s tidigare granskningar är det tydligt att Timbro, och därmed i förlängningen även huvudorganisationen Svenskt Näringsliv, systematiskt understött och bidragit till oljeindustrins och delar av storindustrins förnekande, förtigande och förvillande i klimatfrågan.

  Ett moraliskt lågvattenmärke

  Dessutom har vi svart på vitt visat att Timbro deltagit i att agera enorm klimatbromskloss i ett historiskt väldigt viktigt skede.

  När Carl Bildt och Gunnar Hökmark 1991 kallade klimatförändringarna för ”en ödesfråga för vår planet” drev de på för en skyndsam omställning och var på rätt sida av historien. Sedan blev Exxon och Atlas fossila budskap del av Timbro och Moderaternas klimatpolitik gick i en helt annan riktning. Nu står vi på randen till att passera 1,5-gradersgränsen, vilket kommer att innebära fruktansvärda konsekvenser för mänskligt liv.

  De har således aktivt bidragit till att allvarligt försämra möjligheten för mänskligheten att undanröja ett av de absolut farligaste hoten mot framtiden för såväl oss själva som stora delar av jordens växt- och djurliv. Det är ett mycket grovt framtidsförräderi, ett moraliskt lågvattenmärke av sämsta slag. 

  Våra granskningar visar hur välutvecklat nätverket kring Timbro, vissa medier och partier är, och hur många människor som beståtts utbildning och coachning inom de amerikanska nätverken målmedvetet och ihärdigt på sina senare samhällsposter kunnat sprida klimatförvillelse – och i en del fall slungat vulgära angrepp på miljö- och klimataktiva personer.

  Med detta följer frågan: Varför ska den här typen av opinionsbildning och påverkansarbete med dolda intentioner ges förtroende och politiskt utrymme i samhällsdebatten? Med hjälp av Dagens ETC har vi på Supermiljöbloggen – en liten och fullständigt ideell oberoende miljöwebbtidning – visat att det stora mediala, ekonomiska och samhällspolitiska förtroendekapital och utrymme Timbro har haft nu borde vara lika med noll. Allt annat är omotiverat.

  Ingen liknande finansiering för planeten

  Och allmänheten verkar hålla med oss. Årets Anseendeindex för svenska organisationer publicerades förra veckan av undersökningsföretaget Verian. Av 38 undersökta organisationer hamnar Timbro på nästjumboplats: endast åtta procent av allmänheten har tilltro till den klimatförvillande tankesmedjan. Detta belyser i sin tur det fördolda som präglar Timbro: få känner till dem, färre bryr sig om dem, men ändå ges de medialt utrymme och politisk makt. Det är även ett demokratiskt problem.

  Journalisten, aktivisten och författaren tillika en av världens främsta miljökämpar, George Monbiot på brittiska tidningen The Guardian, kallar Atlas medlemmar inte för thinktanks utan för junktanks (skräpsmedjor) som tar emot pengar från högerextrema miljardärer, oljejättar, kolbranschen och tobaksindustrin

  Dessa skräpsmedjor tjänar ytterst specifika intressen och går ytterst specifika ärenden. Det finns inget demokratiskt i detta. Det är en självuppfyllande och samhällsfarlig cirkel: skräpsmedjorna får pengar för att tjäna specifika intressen. Dessa intressen stärks genom att deras specifika budskap sprids och får fäste, genom att miljölagstiftning och annan typ av reglerande lagstiftning luckras upp, genom att specifika intressen får mer samhällspolitisk makt. Summan av detta blir att dessa specifika intressen tjänar mer pengar. Då kan de i sin tur ge ännu mer pengar till de klimatförvillande skräpsmedjorna och dess kombattanter. Och cirkeln fortsätter.

  Det finns ingen liknande typ av finansiering för klimatet och miljön, för civilisationen som vi känner den och dess fortsatta frodande. I denna bemärkelse är det David mot Goliat.

  Timbro visar inget intresse av att städa upp

  Som Aktuellt Hållbarhets Pernilla Strid påpekade gällande vår granskning: att klimatförändringarna fortsätter att eskalera beror inte på bristande forskning eller på en avsaknad av kraftfulla åtgärder att ta till. Det beror på att politiker inte fattar de nödvändiga besluten, och i förlängningen på att sådana som Atlas och Timbro tillåts dolt penetrera maktens korridorer.

  Timbro och Svenskt Näringsliv är i tal till oss tydliga med att klimatutsläppen måste ner och att omställningen till ett hållbart samhälle måste göras. De säger det, men samtidigt sitter före detta timbroiter på de absolut tyngsta positionerna i regeringen och aktivt bromsar Sveriges klimatomställning. De visar heller inte upp någon form av ångerfullhet eller vilja till avståndstagande från deras förflutna, utan är endast måna om att påtala att oljepengar minsann inte tas emot idag. De visar inget intresse av att ‘städa upp’ eller förklara vad som har hänt och varför oljepengarna togs emot. Dessutom kvarstår samarbetet med, och medlemskapet i, Atlas Network.

  Slut på Timbros förtorendekapital

  Timbros klimat- och miljöförslag är också otillräckliga, även om exempelvis deras opinionsbildande för bilfria städer är bra. Men när Timbros ‘klimat- och miljöexpert’ Simon Vakter menar att Klimatpolitiska rådet – efter att de underkänt Timbro-regeringens klimatpolitik – inte förstår borgerlig klimatpolitik illustrerar det snarare den förda och föreslagna politikens totala otillräcklighet för att rädda livet som vi känner det. Vi ser detta hos Timbro själva. Vi ser det även när Timbro-associerade politiker röstar i EU, när högerkonservativa partiers klimatpolitik rankas och granskas av civilsamhället och av vetenskapen, när den Timbro-utbildade klimat- och miljöministern presenterar en klimathandlingsplan som bryter mot internationella klimatavtal och mot Sveriges klimatlag, när Timbro-regeringen ökar utsläppen. Det går att se hur tråden löper.

  Det är en sak vad man säger, det viktiga är vad man gör. Brådskan med klimatet (och övriga överskridna planetära gränser) är alldeles för stor för att Timbro kan få lov att fortsatt ha ett medialt och politiskt förtroendekapital värt att nämna.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.