Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Lisa Enarsson, Stockholms stad: Den solcellstätaste stadsdelen i Sverige

  Visst är det viktigt att vi bygger hållbara nya stadsdelar, men det blir bara en droppe i havet. Om vi ska uppnå hållbara städer så måste även alla befintliga områden bli hållbara.

  Projektet Hållbara Järva är bara en början. Genom projektet satsar staden på hållbar utveckling för stadsdelarna i Järva utanför Stockholm med upprustning av en del av miljonprogramsområdet. Sju hus med sammanlagt 350 lägenheter har renoverats energieffektivt i dialog med de boende. Cykelvägnätet har förbättrats och boende i Järva har fått information och utbildning om klimat- och miljöfrågor. Vi har också haft mycket populära cykelskolor för vuxna där deltagarna har lärt sig att cykla på en vecka!

  Och nu ska 10 000 kvadratmeter solceller sättas upp på taken.

  I skuggan av upploppen i Husby i våras genomförde vi två lyckade öppet-hus-dagar om solcellssatsningen. Det kom 700 positiva intresserade invånare från Husby och Rinkeby. Vi kände oss smått euforiska av att få bidra med något bra och trevligt i allt elände. Torget i Husby vimlade av poliser och media – alla beredda att sända live om ”något” skulle hända… men ingen av dem kom in till oss. Det är uppenbarligen intressantare med 20 personer som kastar sten och bränner bilar än 700 engagerade personer som uppskattar stadens satsning på förnybar energi i Järva.

  Så här beskrev vår solcellsexpert sina intryck: ”Jättekul att få vara med på öppet-hus-dagarna! Alla utom en person var positiva och väldigt intresserade av projektet! Den personen ändrade sig efter att vi diskuterat och förklarat projektet. Många funderingar kring vad och hur mycket man kan använda elen till. Nästan alla visste att det var el och inte varmt vatten som producerades, imponerande! Annars är det ett vanligt missförstånd när man pratar om solceller. Många såg möjligheter för solceller i deras hemländer. Att kunna byta ut t.ex. dieseldrivna-elgeneratorer mot solceller! Bättre för både miljön och hörseln. Lika mycket kvinnor som män som var intresserade av tekniken. Härligt med så många glada och intresserade människor! En riktig energi-boost!”

  Järva blir den solcellstätaste stadsdelen i Sverige och kanske Skandinavien. Järva – solstaden! Det blir en viktig positiv symbol för området. All el som produceras ska samlas i ett gemensamt uppföljningssystem och data ska visualiseras så att anläggningarna kan jämföras. Målet är att så småningom alla solcellsanläggningar i staden ska ansluta sig så att man kan jämföra stadsdelsvis hur mycket el som produceras. Det kommer att dröja länge innan någon annan stadsdel kommer upp i Järvas nivå. Satsningen kommer förhoppningsvis också inspirera privata värdar att sätta upp solceller i Järva och andra delar av staden. Vi hoppas också att forskare och solcellsleverantörer ska använda databasen för att vidareutveckla solceller så att de blir ännu effektivare.

  I höst sätter fastighetskontoret, Svenska Bostäder och Familjebostäder upp solceller på taken till ett 20- tal fastigheter i Rinkeby, Husby och Kista. Sammanlagt förses fastigheterna med 1,4 megawatt solceller, cirka 10 000 kvadratmeter, vilket motsvarar nästan en och en halv fotbollsplan. Förra året installerades det totalt 8 megawatt solcellskraft i hela landet, så 1,4 megawatt i Järva är verkligen en jättesatsning. Hela solcellssatsningen ska vara på plats till sommaren 2014. Solcellerna beräknas totalt att kunna producera 1.3 miljoner kWh per år. Elen som produceras i bostadshusen kommer att användas i fastigheten, bland annat till trappbelysning och hissar, ventilationssystem och tvättstugor. Solcellernas produktion motsvarar 1,3 miljoner tvättar i 60 grader. På sikt, när investeringen är återbetalad om 10-15 år, hoppas vi självklart att det även påverkar framtida hyresnivåer.

  Projektet Hållbara Järva finansieras till 30 procent av bidrag från delegationen för hållbara städer. Renoveringen av husen skulle ha genomförts ändå, men tack vare det här bidraget så blev det dels en bredare satsning med fler aktörer och dels ambitiösare målsättningar än det skulle ha varit utan bidraget. Varken en halvering av energianvändningen eller installation av solceller hade blivit av och Järva hade inte varit först ut när det gäller att upprusta cykelvägnätet. Om de nationella och internationella klimat och energimålen ska uppnås tror jag att det krävs riktade bidrag som en morot som drar åt rätt håll, och helst skulle det vara som i Tyskland. Vi har träffat kollegor från Hamburg, och där får alla fastighetsägare som genomför energieffektiv renovering ett bidrag som ökar ju högre energieffektivisering det blir och solceller subventioneras sedan 1999 genom att alla som producerar el med solceller får en fast ersättning som ligger över marknadspriset. Subventionerna gäller i 20 år och trappas ner i en förutbestämd takt.

  Jag är projektledare för Hållbara Järva och som ni förstår har jag ett av Sveriges mest spännande och stimulerande jobb, och upprustningen av Järva är ett viktigt bidrag till utvecklingen av hållbara städer.

  Lisa Enarsson
  Projektledare, Hållbar Järva
  Stockholms stad

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.