Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  ”Lokal solelstatistik skulle ge en effektivare omställning”

  Ingen vet exakt hur många solcellsanläggningar som finns i Sverige eller vart de finns. Denna bristfälliga statistik behöver åtgärdas, menar Frederic Telander, vd SolTech Energy, och Johan Lindahl, doktorand solceller, Uppsala Universitet.

  Intresset för solel växer snabbt, men står ändå bara för 0,06 procent av Sveriges totala elkonsumtion. Diskussionerna handlar ofta om att långsiktiga spelregler från politiken behövs för att öka takten på omställningen till mer förnybart. Men att statistiken för solelsproduktionen i Sverige är bristfällig är det färre som uppmärksammar. I dagsläget finns det ingen som vet exakt hur många solcellsanläggningar som finns i Sverige eller vart de finns. Denna bristfälliga statistik behöver åtgärdas.

  Energimyndigheten bör få i uppdrag att ansvara för en nationell databas. Detaljerad jämförbar statistik på lokal nivå behövs för att skapa incitament för Sveriges kommuner att bidra till nationella mål. Med en öppen och kontinuerligt uppdaterad solenergistatistik i en nationell databas över installerad kapacitet och produktion kan vi följa utvecklingen, få underlag för produktionsprognoser och skapa förutsättningar för politiken att modifiera stöd och åtgärder.

  Den solenergi som jorden tar emot från solen under ett år skulle kunna täcka mänsklighetens energibehov ungefär 8 000 gånger om. Det är en svindlande tanke och säger något om betydelsen av att utnyttja potentialen hos solen som en förnybar energikälla mer än vad vi gör i dag. Och vi är på väg i rätt riktning.

  Den svenska solcellsmarknaden fördubblades under 2014, för fjärde året i rad. En ökning som innebär att Sverige är del av en tydlig global trend. Men ökningen sker från mycket låga nivåer. Den totala installerade kapaciteten av solceller producerar cirka 0,06 procent av Sveriges totala elkonsumtion.

  Det är främst mikroproducenter av el som bidrar till den ökade kapaciteten, det vill säga privatpersoner och företag som genom nätuppkopplade solcellssystem kan leverera överskott till elnätet. Mikroproducenterna blir fler och fler. En undersökning från Världsnaturfonden bekräftar denna bild då åtta av tio säger sig vilja producera sin egen energi och bli oberoende av elföretagen. Hälften är intresserade av solenergi, medan bara 13 procent vill ha en egen vindsnurra på tomten. Många ser en fördel i solenergin, som till skillnad från vindenergin är tyst och inte gör ingrepp i miljön då anläggningarna kan installeras på redan existerande byggnader och bli en integrerad del av taket eller väggen.

  Solenergin är en viktig del i framtidens energimix och en möjliggörare för att nå klimat- och energipolitiska målsättningar. EU-kommissionen har satt en målsättning om att EU ska bli världsledande på förnybart. Sverige har som målsättning att minst hälften av energin ska vara förnybar till 2020 och att vårt samhälle är utan nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050. Ska utsläpp minskas och förnybart öka börjar det på lokal nivå. För alla utsläpp är lokala, och det är de lokala klimatsatsningarna som ger helheten för vad Sverige som land kan prestera och vilket föredöme vi kan vara internationellt.

  En effektiv omställning till ett förnybart energisystem kräver tydliga och långsiktiga spelregler från politiken. Kopplat till detta behöver alla intressenter – beslutsfattare, marknadens aktörer, akademin och elbranschen – tillförlitlig statistik över installerad kapacitet för att kunna följa effekter av styrmedel och använda som ett prognosverktyg.

  Att förlita sig på uppgifter från våra olika stödsystem är inte tillräckligt. Om man till exempel jämför försäljningsstatistiken med elcertifikatsystemet så visar det sig att endast cirka 30 procent av den totala installerade solcellseffekten är registrerat för elcertifikat.

  Ett steg i rätt riktning har tagits genom att Energimyndigheten nu kompletterat föreskriften för den årliga rapporteringen för el-, gas- och fjärrvärmestatistiken med solelproduktion. Men det är inte tillräckligt. Energimyndighetens statistik kommer att färdigställas först i november året efter mätåret. Vi tappar då i praktiken ett år av kunskap.

  Beslutsfattare och marknaden behöver en kontinuerligt uppdaterad statistik. Detta skulle kunna säkerställas via en nationell databas, till vilken elnätsbolagen blir ålagda att kontinuerligt rapportera in nyanslutna solcellsanläggningar via en standardiserad och digitaliserad version av den redan nu obligatoriska färdiganmälan.

  En nationell databas med ständigt uppdaterad och tillgänglig statistik skulle ge både marknaden och myndigheterna nödvändig information om solcellsmarknadens expansion och beslutsunderlag för att kunna justera utformningen av olika styrmedel. Detta är särskilt angeläget då regeringen nyligen infört en möjlighet till sänkt skatt för egenproducerad förnybar el som matas in på nätet. En sådan databas skulle även kunna vara ett utmärkt underlag för att ta fram prognoser för var och när solelproduktionen sker, vilket elproducenter och elhandlare behöver för att kunna förutsäga produktions- och försäljningsvolymer och nätbolagen har nytta av att för att kunna förutsäga effekttoppar respektive risk för brist på effekt.

  Långsiktiga spelregler för omställningen av energisystemet är politiskt prioriterat. Men resurser behöver även satsas på en nationell databas som ger tydlig och jämförbar statistik ända ned på lokal nivå. Det ger en möjlighet att effektivisera den omställning som pågår. Solenergin är en möjliggörare av stora mått och dess potential bör vi ta tillvara på.

  Frederic Telander, VD SolTech Energy

  Johan Lindahl, Doktorand solceller, Uppsala Universitet

   

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra