Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Malin Sahlin: Svensk skog är hotad

  Vi har lämnat 2011 bakom oss, ett år som av FN har utlysts till internationella skogsåret. Ett år då skogens alla värden borde ha haft en mycket hög prioritet. Tyvärr har de ekonomiska värdena länge styrt agendan och vi är just nu i slutfasen på en nationellt omfattande och genomgripande förändring av vårt skogslandskap.

  Under skogens år har vi överösts av mörka rapporter om situationen i skogen. Tusentals skogslevande djur och växtarter hotas eller missgynnas till följd av den långt gångna förvandlingen av naturskogslandskapet till monotona trädplanteringar. Enligt ArtDatabanken vid SLU så kommer vi med dagens utveckling ha omvandlat 95 procent av landets produktiva skogar till produktionslandskap inom 20 år. Kvar finns då 5 ynka procent av gammal skog. Något som redan idag är en bristvara, endast ca 6 procent av skogen är äldre än 140 år. Ställer man det i relation till att 70 procent av skogen är under 80 år så ser man problemet ganska klart. Skogsnäringen har huggit bort sig. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med avverkningsmogen produktionsskog för att kunna leverera råvara till industrin, alltså har man vänt intresset mot de kvarvarande äldre skogarna som fortfarande har goda kvaliteter för biologisk mångfald. Man kan, med dessa siffror i hand, åtminstone tycka att de få skogarna över 140 år ska vara fredade. Tyvärr är inte så fallet. Även i dessa skogar man inne och hugger nu när resten av landskapet står och växer till sig.

  Det är bara att konstatera att skogspolitiken från 1993 har misslyckats fatalt. Lag och politik föreskriver att miljö- och produktionsmålen ska vara jämställda. Men vad ser vi ute i skogen? 37 procent av avverkningarna når inte lagens lägst ställda krav om naturvårdshänsyn. Av nio undersökta länder är Sverige näst sämst på naturvårdshänsyn. Vi noterar och dokumenterar återkommande överträdelser av certifieringen FSC. Och ser att inget händer trots detta. Skogsmaskinerna fortsätter att tugga upp och fragmentera stora sammanhängande naturskogsområden. Skogar som är viktiga för både den biologiska mångfalden och klimatet. Tvärtemot vad skogsbruket säger så har gamla skogar, genom sitt enorma kollager, en nyckelroll för framtidens klimat. Detta innebär att omvandlandet av dessa skogar till produktionsytor har en negativ klimateffekt på kort och medellång sikt. Under de minst 100 år som det tar för den nya skogen att binda motsvarande kolmängd ökar naturskogsavverkningarna den globala uppvärmningen ytterligare. Dessutom kommer produktionsytorna, under dessa 100 år, troligen att avverkas ytterligare en gång.

  Samtidigt som trycket på skogen ökar så har världens regeringar slutit ett bindande avtal om bevarande av biologisk mångfald, Nagoyaåtagandet. Ett av målen i besluten handlar om skydd av minst 17 procent av landytan av områden med särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. De skyddade områdena ska förvaltas i ekologiskt representativa och väl sammanhängande nätverk. Detta innebär att minst 17 procent av den produktiva skogen ska skyddas, liksom minst 17 procent av andra naturtyper av särskild betydelse för den biologiska mångfalden. I Sverige har vi idag skyddat mindre än 4 procent av den produktiva skogen, så vi har en bit kvar. I Nagoyaåtagandet finns även en öppning för skogsbrukets frivilliga avsättningar. Dessa naturvårdsinsatser är givetvis bra. Men de bör rimligen, för att räknas in i måluppfyllelsen, uppfylla kriterium som innebär
  1) Kvalitetssäkring (idag är kunskapen om kvaliteten på avsättningarna mycket bristfällig)
  2) Dokumentation (stora delar av avsättningarna finns inte, för allmänheten, tillgängligt dokumenterade på kartor)
  3) Långsiktighet (idag är alla frivilliga avsättningar utbytbara vilket innebär att ett tidigare avsatt område när som helst kan avverkas). När dessa kriterium är uppfyllda kan vi räkna in ytterligare några procents skydd. Men vi är ändå väldigt långt borta innan vi når Nagoyaåtagandet som innebär att den biologiska mångfalden ska säkerställas. I Sveriges skogar är läget riktigt akut.

  Devisen att det aldrig har funnits så mycket skog i Sverige som det gör nu är en falsk sanning. Det har däremot aldrig funnits så många träd i Sverige som det gör idag. Riktig skog är det lite sämre ställt med.

  ——————–

  Malin Sahlin
  Skogshandläggare på Naturskyddsföreningen och bloggare på skogsbloggen.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.