Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Mattias Goldmann: Lönt, skönt och grönt – annars torskar bussen och tåget

  För att klara klimatmålet, måste bilismens oljeberoende avvecklas, bilarna bli väsentligt energieffektivare och körsträckorna minska. En viktig del i detta är att göra kollektivtrafiken attraktivare för vanebilisten. Lönt, skönt och grönt är nyckelorden.
   
  Lönt. Är billigare bussbiljetter en bra satsning för att få vanebilisterna att ta bussen? Risken är förstås stor att billigare kollektivtrafik övertygar cyklister och gående att byta färdsätt, men inte bilister – med ökad klimatpåverkan som följd. Blir kollektivtrafiken helt gratis, vilket bara prövats i begränsad skala, lockas också bilisten att ta bussen – men det är dyrt och klimatnyttan per krona är låg.

  Lönsamheten att åka kollektivt bör uppnås genom att attackera bilistens avdrag. Under många år har miljörörelsen krävt ett teknikneutralt reseavdrag – lika mycket om man cyklar eller tar bussen som om man tar bilen. Under alla år har vi inte kommit någonstans med detta; finansdepartementet förstår inte varför man ska få dra av kostnader man inte haft. Att Norge, Danmark och Tyskland grundar avdragen enbart på avståndet mellan hem och arbetsplats påverkar inte den svenska opinionen.

  Kravet bör istället vara att dagens lagstiftning efterlevs; ”Avdrag för bilresa får göras om avståndet är minst fem kilometer och man regelmässigt sparar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka med kollektivtrafik”. Enligt Skatteverket är cirka 50 procent av avdragen felaktiga; tidsvinsten är inte tillräckligt stor. Att inte ge en enda bilist avdrag som hon eller han inte har rätt till ger ett starkt incitament att låta bilen stå.

  Stora delar av miljörörelsen arbetar för dyrare boendeparkering i tron att det minskar bilanvändningen. En pervers effekt är att många tar bilen till jobbet där de parkerar gratis. Också här räcker befintliga lagar; den som har förmånen av fri p-plats på jobbet ska skatta för det. Bara 40 000 gör det, troligen skattefuskar mångdubbelt fler. Genom att förmånsbeskatta varenda bilist som parkerar på jobbet får vi fler att ta bussen eller tåget.

  Skönt. Gräver man lite djupare i varför folk egentligen tar bilen till jobbet, handlar det mycket om bekvämlighet. Att åka kollektivt är förknippat med att vänta och trängas, medan bilen erbjuder en kokong där man kan lyssna på radion, dricka kaffe och kanske sminka sig. Västtrafik har punktmarkerat bilister för att få dem att byta till buss, men alltför få erbjuder vanebilisterna mer utrymme, ökad komfort och vad annars som krävs för att få dem att låta bilen stå.

  Grönt. Sverige är världsledande i omställningen till hållbar bilism. Många taxibolag har över 80 procent miljöbilar och nästan alla hyrbilsfirmor erbjuder klimatkompensation, medan bussidan domineras av dieseldrivna, dåligt renade bussar. Mycket positivt sker, men utvecklingen är inte entydigt åt rätt håll; t.ex. ersatte Umeå sina etanolbussar med diesel och SL lämnade tillbaks sina vätgasbussar.

  I valet mellan att t.ex. ta en hybridtaxi eller dieselbuss, är bussen knappast det gröna valet. Att ta en nästan tom ledbuss är ofta miljömässigt förkastligt, ger mer trängsel, värre barriäreffekter och högre buller. Därmed är själva grunden för att välja den kollektiva lösningen skakig, och det måste fixas illa kvickt. Tyvärr har inte kollektivtrafiken något samlat klimatmål, vare sig på EU- eller nationell nivå; däremot har bl.a. Skånetrafiken föredömliga mål som andra bör ta efter och försöka överträffa.

  Gröna Bilisters arbete för ökat kollektivt resande ifrågasätts dubbelt; man undrar varför vi engagerar oss i detta och menar att vårt engagemang avslöjar att vi inte egentligen är bilister. Det är fel. En grön bilist undviker att ta bilen, och stödjer styrmedel som minskat bilberoendet. Men för att få till en rejäl omställning måste det bli lönt, skönt och grönt att åka kollektivt.

  Mattias Goldmann
  Gröna Bilister

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra