Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Per Bolund (MP): Ekonomiskt ansvar kräver klimatansvar

  Foto: Riksdagen
  I årets valrörelse diskuteras det mycket vem som tar störst ekonomiskt ansvar. Socialdemokraterna och Moderaterna anklagar ständigt varandra för att inte ta ansvar för ekonomin. Men en berättelse är sorgligt frånvarande, den om att vår ekonomi är till hundra procent beroende av naturen och dess ekosystemtjänster. Med den insikten blir det direkt ekonomiskt oansvarigt att inte rädda miljön och klimatet.

  Egentligen borde det vara en självklarhet att ekonomiskt ansvar kräver klimatansvar. Klimatförändringarna har redan nu nått en sådan nivå att det kostar stora pengar för både företagen och samhället som helhet.
  Skyfallen i Sverige har ökat de senaste 40 åren. Vattenkvalitén kommer att försämras och det kan hota tillgången på dricksvatten. Fastigheter riskerar att förstöras av översvämningar och jordskred. En enda större översvämning i Vänern beräknas till exempel kosta mellan 200 miljoner och 10 miljarder kronor. Svenska försäkringsbolag diskuterar nu hur mycket försäkringspremierna kan behöva höjas till följd av klimatförändringen och om utsatta fastigheter kommer att kunna försäkras alls i framtiden.
  Ett ihärdigt störtregn vräkte ner över Köpenhamn under sex timmar i juli 2011. Det lämnade efter sig en nota till försäkringsbolagen på sex miljarder danska kronor. För världssamfundet kan den smältande isen i Arktis leda till framtida kostnader på ofattbara 390 biljoner (390 tusen miljarder) kronor.
  Ändå är den svenska regeringen passiv. Inte mycket görs, varken för att hejda klimatförändringen eller för att anpassa samhället till de förändringar som redan skett. En sådan politik är inte att ta ansvar för Sverige eller för barnens framtid.
  Miljöpartiet föreslår att en större skatteöversyn genomförs de närmsta åren. Om klimatet ska räddas och de nya jobben ska komma måste grön skatteväxling genomföras på riktigt. På vårt ekonomiska seminarium i Almedalen presenterar vi våra tankar inför en sådan översyn.
  Det är på tiden att den svenska ekonomiska debatten förs utifrån ett hållbart, långsiktigt och seriöst perspektiv. Att höja miljöskatter är en effektiv åtgärd för att möta miljöproblem och klimathot, om den saken är de flesta ekonomer överens. Därför är det oroande att miljöskatternas andel av BNP har minskat rejält under de senaste åtta åren. När inkomsterna ökar och miljöskatterna inte hänger med blir det billigare att smutsa ner och slösa med resurser. Därmed minskar också drivkraften att utveckla miljösmart teknik, och svensk industri får sämre konkurrensförutsättningar. Det är ytterligare ett viktigt skäl till att skattesystemet behöver ses över: dagens system missgynnar de nya, moderna och hållbara jobben.
  Det finns också andra skäl. Det är över 20 år sedan skattesystemet senast fick en grundlig översyn. Under den tiden har det gjorts otaliga tillägg, undantag och särlösningar. Systemet är inte längre varken enkelt eller logiskt. Därför är det inte heller effektivt.
  Miljöpartiet har länge förespråkat en grön skatteväxling, alltså att skatterna höjs på det som är skadligt för miljö och hälsa och sänks på arbete. Det är inte någon ovanlig inställning längre, de flesta är ense om att det är en ekonomiskt och miljömässigt sund princip. Trots det har förslagen inte genomförts, på grund av politisk feghet.
  Miljöpartiet föreslår nu en ordentlig skatteöversyn. Den görs bäst genom att man tillsätter en utredning som får ta fram idéer för ett nytt, enklare skattesystem med jobb och miljö som viktiga förtecken. Vi vill att förslagen ska bidra till:

  • rejäla steg mot en hållbar utveckling,
  • effektivisering av samhällsekonomin,
  • ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet,
  • bevarad sammanhållning i samhället med minskade inkomstklyftor, samt
  • stärkt konkurrenskraft för Sverige som exportnation.

  En sådan reform bör naturligtvis genomföras i bredast möjliga politiska enighet, och vi inbjuder därför alla partier som vill ta ansvar för ekonomin, verka för nya jobb och minska klimathotet att delta med sina allra bästa idéer.
  Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson (MP)

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra