Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Ovilja att investera i järnvägen och orealistiska förhoppningar på hållbart flyg. Regeringens felprioriteringar på transportområdet saboterar klimatet, skriver trafikjournalisten Jan Du Rietz i en debattartikel.

  DEBATT. Det är bekymmersamt att regeringen i praktiken motarbetar ett klimatanpassat och fungerande transportsystem. Inte minst järnvägens infrastruktur är i allt sämre skick enligt Trafikverket.

  Men regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) prioriterar flyget av politiska skäl medan klimatet och järnvägen nedprioriteras. Ja, regeringen och dess myndighet Trafikverket försöker till och med fortfarande lägga ned och riva banor – även de som är elektrifierade.

  1900-talet präglades av satsning på väg- och flygtrafik som skulle ersätta 1800-talets järnväg. Men internationellt har järnvägen fått en renässans genom kraftig teknikutveckling i länder som Japan, Frankrike och Kina. Klimatkrisen och Covid-19-pandemin har också bidragit till allvarliga problem för flyget.

  Därför försöker regeringen nu vrida tillbaka klockan till det glada 1900-talet. Men i dag kan konstateras att flyget fått för stora satsningar och järnvägen för små. Flyget är ju varken klimatvänligt eller energieffektivt, i motsats till järnvägen.

  Kraven från marknaden – näringslivet, kommunerna, resenärerna – på återuppbyggnad av Sveriges järnvägssystem blir också allt starkare medan regeringen bromsar. Speciellt Covid-19 ledde till nya arbets- och affärsmodeller som gav nya resemönster, genom mer hemarbete och minskat behov av att flyga. Något den tilltagande digitaliseringen gjort möjligt.

  Förlorade år för järnvägen

  De senaste 22 mandatperioderna efter 1940-talet, med främst S- och M-ledda regeringar, har varit 70 förlorade år för järnvägen. Det har direkt hindrat marknaden att ställa om till önskad tågtrafik.

  Pandemin, klimatkrisen, höjda bränslepriser, krig i vår omvärld och allt besvärligare säkerhetspolitiskt läge har dock helt förändrat spelplanen för trafikpolitiken. Nu gäller det att snabbt påbörja det strategiska arbetet avseende järnvägens konkurrenskraft. Att bara satsa på flyget är ohållbart. 

  Men regeringen har varit ovanligt tydlig när det gällt att ställa olika trafikslag mot varandra. Ett av regeringens första politiska beslut på trafikområdet var att föra över 750 miljoner från järnvägsunderhåll till vägunderhåll. Samtidigt stoppades planerna på nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.

  De mindre flygplatserna får fördubblade statsbidrag, vägtrafiken lovas lägre bränslepriser och tågtrafikens kostnader pressas upp. Detta är en fullständig kollisionskurs med EU:s politik för klimatet och järnvägen och något som kan stå Sverige och regeringen dyrt.

  Andreas Carlson drömmer om hållbart flyg

  I ett land som Sverige, med långa avstånd och glest befolkade områden, är effektiv eljärnväg numera särskilt viktig – för både personresor och godstransporter. En modern järnväg blir av avgörande betydelse för klimatet, landets ekonomi, konkurrenskraft och öppenhet gentemot omvärlden.

  En granskning av utvecklingen runt om i världen visar att järnvägen kan klara många av flygets uppgifter. De knappa CO2-fria bränslena måste gå till nödvändigt flyg över mycket långa avstånd och över oceanerna.

  Andreas Carlson drömmer i bland annat debattartiklar, som i Aftonbladet under rubriken ”Vi utvecklar luftfarten – utan någon flygskam”, om ett framtida hållbart flyg över hela landet. Och det är uppenbart att regeringen inte vill ställa den eftersatta järnvägen på fötter igen eftersom en modern snabb tågtrafik kan konkurrera ut flyget.

  Men drömmar fråntar honom inte skyldigheten att ihop med klimatministern vidta de omedelbara åtgärder som klimatforskarna kräver för att de internationella klimatmålen ska kunna klaras. 

  Regeringens satsning på ökade klimatutsläpp från vägtrafiken och flyget de närmaste åren, genom politiska och populistiska åtgärder, är vettlös, pinsam och skrämmande. Med tanke på det akuta nödläget för klimatet finns det verkligen mycket starka skäl att idag känna både flygskam och skam över den oansvariga regeringen.

  Jan Du Rietz
  Journalist på trafikområdet och författare till ’Trafikpolitik’ i NE

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.