Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Sofia Bothorp: 25 års kalkbrytning i värdefullt naturområde är inte långsiktig resurshållning

  Ojnareskogen står frostvit och kall. Pärlugglans poanden tonar ut i tystnad och ingen hör räven på väg hem över skaren. Elden har falnat och jag sover och drömmer om en levande skog med tranor som dansar på Ojnare myr. Då skriker korpen och solens februaristrålar glider över skogskanten vid myren och träffar Ojna källa som iskantad gömmer sig under en uråldrig gran…

  Runt denna Ojna källa, i Ojnareskogen på norra Gotland, utspelar sig ett klassiskt drama, en
  miljökonflikt av global karaktär. Som på så många andra ställen på jorden just nu ställs det
  på sin spets även här när råvarubehov ökar och företagen som redan tagit de lätta platserna
  nu kastar lystna blickar på områden man tidigare låtit vara. Råvaruförsörjning, ekonomi
  och engångsjobb står mot vattenskydd, naturvård och kretsloppförsörjning. Ska Ojna källa
  användas till att pumpa ut processvatten från ett nyanlagt jättedagbrott för kalk eller ska
  källan få utgöra hjärtat i den av regeringen föreslagna nya nationalparken Bästeträsk?

  I sex år har kampen pågått, från det att Nordkalk AB ansökte om (och fick) tillstånd för två
  mindre provbrott för att testa kalken, vidare till miljödomstolen som sa nej till den stora täkten
  för att riskerna för vatten och natur ansågs för stora. Sedan ändrade miljööverdomstolen detta
  i en ifrågasatt dom där den nyinsatta domaren aldrig tidigare dömt i ett miljömål. Denna dom
  slog dessutom fast att ”25 års råvaruförsörjning är att betrakta som långsiktigt hushållning
  med mark och vatten”. Men hur detta skulle göras utan att riskera Gotlands vattenförsörjning
  och den av EU skyddade naturen runt brottet – det lämnade miljööverdomstolen till Mark-
  och miljödomstolen för att avgöra. Men efter förhandlingen, sensommaren 2011, överraskade
  denna Mark- och miljödomstol med inte ge tillstånd till brottet och inte heller fastställa villkor
  för verksamheten eftersom domstolen ansåg att brottet innebar stora risker både för vattnet
  och för de omkringliggande Natura 2000 områdena. Beslutet har överklagats av Nordkalk.

  Men nu har även EU fått upp ögonen för ärendet och höjer ett varningens finger. Eu-
  kommissionen skickade i februari ett brev till Sveriges regering där man undrar hur
  regeringens ser på frågan. Kommissionen undrar varför inte Ojnaremyr utsågs till Natura
  2000 området trots att det mer än väl uppfyller kriterierna för detta och man vill även att
  regeringen ger sin syn på hur de svenska domstolarna agerat i detta ärende. I april ska
  regeringen ha svarat.

  Så vad händer nu?
  Ja, nästa instans är Mark- och miljööverdomstolen som i maj ska behandla Nordkalks
  överklagande. Då är det återigen dags för en ny rond mellan företaget Nordkalk,
  Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökningar, enskilda sakägare, ideella
  föreningar och lobbyorganisationer. Då ställer vi oss återigen framför domarna i mark- och
  miljööverdomstolen. Och vi sätter ännu en gång vårt hopp till domare och rådmän, att de
  förhoppningsvis inte bara tänker på tekniklösningar och ekonomi, utan även har kunskap om
  systemekologi och långsiktiga sociala perspektiv . Vi hoppas att de dömer för ett hållbart
  Gotland med betydligt längre tidsperspektiv än Miljööverdomstolens 25-åriga råvaruuttag.

  …och över Ojnareskogen krumma trädtoppar skådar havsörnen ut över sitt rike och djupt
  nere i karstsprickan sover gotlands-snoken sida vid sida med fossiler från silur. Här lever livet
  som det alltid gjort, här går urberg i dagen och källvattnet sprider sig i kalkstenens lager. Här
  har vi myllrande våtmarker, grundvatten av god kvalité, ingen övergödning, ett rikt växt och
  djurliv, här finns frisk luft och en levande skog, sjöar och vattendrag.

  Här är miljömålen redan verklighet – Måtte det förbli så!

  Ge Ojnareskogen och Bästeträsk ett permanent områdesskydd!

  Sofia Bothorp
  Ledamot i styrelsen Föreningen Bevara Ojnareskogen – Skydda Bästeträsk

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.