(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.

Sofia Bothorp: 25 års kalkbrytning i värdefullt naturområde är inte långsiktig resurshållning

Ojnareskogen står frostvit och kall. Pärlugglans poanden tonar ut i tystnad och ingen hör räven på väg hem över skaren. Elden har falnat och jag sover och drömmer om en levande skog med tranor som dansar på Ojnare myr. Då skriker korpen och solens februaristrålar glider över skogskanten vid myren och träffar Ojna källa som iskantad gömmer sig under en uråldrig gran…

Runt denna Ojna källa, i Ojnareskogen på norra Gotland, utspelar sig ett klassiskt drama, en
miljökonflikt av global karaktär. Som på så många andra ställen på jorden just nu ställs det
på sin spets även här när råvarubehov ökar och företagen som redan tagit de lätta platserna
nu kastar lystna blickar på områden man tidigare låtit vara. Råvaruförsörjning, ekonomi
och engångsjobb står mot vattenskydd, naturvård och kretsloppförsörjning. Ska Ojna källa
användas till att pumpa ut processvatten från ett nyanlagt jättedagbrott för kalk eller ska
källan få utgöra hjärtat i den av regeringen föreslagna nya nationalparken Bästeträsk?

I sex år har kampen pågått, från det att Nordkalk AB ansökte om (och fick) tillstånd för två
mindre provbrott för att testa kalken, vidare till miljödomstolen som sa nej till den stora täkten
för att riskerna för vatten och natur ansågs för stora. Sedan ändrade miljööverdomstolen detta
i en ifrågasatt dom där den nyinsatta domaren aldrig tidigare dömt i ett miljömål. Denna dom
slog dessutom fast att ”25 års råvaruförsörjning är att betrakta som långsiktigt hushållning
med mark och vatten”. Men hur detta skulle göras utan att riskera Gotlands vattenförsörjning
och den av EU skyddade naturen runt brottet – det lämnade miljööverdomstolen till Mark-
och miljödomstolen för att avgöra. Men efter förhandlingen, sensommaren 2011, överraskade
denna Mark- och miljödomstol med inte ge tillstånd till brottet och inte heller fastställa villkor
för verksamheten eftersom domstolen ansåg att brottet innebar stora risker både för vattnet
och för de omkringliggande Natura 2000 områdena. Beslutet har överklagats av Nordkalk.

Men nu har även EU fått upp ögonen för ärendet och höjer ett varningens finger. Eu-
kommissionen skickade i februari ett brev till Sveriges regering där man undrar hur
regeringens ser på frågan. Kommissionen undrar varför inte Ojnaremyr utsågs till Natura
2000 området trots att det mer än väl uppfyller kriterierna för detta och man vill även att
regeringen ger sin syn på hur de svenska domstolarna agerat i detta ärende. I april ska
regeringen ha svarat.

Så vad händer nu?
Ja, nästa instans är Mark- och miljööverdomstolen som i maj ska behandla Nordkalks
överklagande. Då är det återigen dags för en ny rond mellan företaget Nordkalk,
Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökningar, enskilda sakägare, ideella
föreningar och lobbyorganisationer. Då ställer vi oss återigen framför domarna i mark- och
miljööverdomstolen. Och vi sätter ännu en gång vårt hopp till domare och rådmän, att de
förhoppningsvis inte bara tänker på tekniklösningar och ekonomi, utan även har kunskap om
systemekologi och långsiktiga sociala perspektiv . Vi hoppas att de dömer för ett hållbart
Gotland med betydligt längre tidsperspektiv än Miljööverdomstolens 25-åriga råvaruuttag.

…och över Ojnareskogen krumma trädtoppar skådar havsörnen ut över sitt rike och djupt
nere i karstsprickan sover gotlands-snoken sida vid sida med fossiler från silur. Här lever livet
som det alltid gjort, här går urberg i dagen och källvattnet sprider sig i kalkstenens lager. Här
har vi myllrande våtmarker, grundvatten av god kvalité, ingen övergödning, ett rikt växt och
djurliv, här finns frisk luft och en levande skog, sjöar och vattendrag.

Här är miljömålen redan verklighet – Måtte det förbli så!

Ge Ojnareskogen och Bästeträsk ett permanent områdesskydd!

Sofia Bothorp
Ledamot i styrelsen Föreningen Bevara Ojnareskogen – Skydda Bästeträsk

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

Läs vad vi vill göra
Tipsa!

Tipsa oss

Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

    SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

    Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

    Läs vad vi vill göra