Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Dumheter

  Dålig klimatinformation från företag: ”Otillgängligt och opålitligt”

  Pixabay Foto: Kanenori från Pixabay

  Investerare och börsbolag har äntligen börjat inse hur avgörande klimatkrisen är för världens framtid. Det syns bland annat av att klimatfrågan tar allt större plats i företagens redovisning. Samtidigt visar en ny studie att bara hälften av företagen berättar hur mycket koldioxid de faktiskt släpper ut.   

  I en värld som kräver att vi snabbt minskar koldioxidutsläppen har det blivit viktigt att bedöma företag utifrån deras potential att begränsa sin klimatpåverkan. Det var därför inte helt förvånande att en granskning av svenska börsbolags års- och hållbarhetsredovisningar tidigare i år visade att klimatfrågan tar allt större plats i företagens redovisningar. Undersökningen visade även att andelen företag med transformativa klimatmål, det vill säga tydliga mål om när företaget ska bli klimatneutralt, har ökat från fyra till 45 procent. 

  Nu visar dock en ny studie genomförd av kapitalförvaltaren Research Affiliates att företags utsläppsdata inte är tillräckligt bra för att investerare ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut. Av de företag som granskades i studien redovisade enbart ungefär hälften av företagen sina koldioxidutsläpp. Redovisningen blir därmed ojämn mellan företag. 

  Dessutom visar studien att många företag använder sig av utsläppsdata från tredje part, från så kallade dataleverantörer. Enligt studien är data från dataleverantörer i många fall bristfällig och att den datan därmed ger dålig förutsägelse om företagens framtida utsläpp.  

  [Företagens] information är ofta antingen otillgänglig eller opålitlig, säger Vitali Kalesnik, Research Affilates forskningschef i Europa, till Bloomberg.

  Studiens slutsats är att kvaliteten av företagens tillgängliga information om deras koldioxidutsläpp var sämre än vad investerare skulle behöva ha för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut. I studiens artikel kräver därför forskarna att det blir obligatoriskt för företag att öppet redovisa sina koldioxidutsläpp.

  Även SMB har tidigare rapporterat om brister i företags klimatredovisning och att företagens miljöarbete kan anses svårjämförbart när såväl existensen av, som innehållet i, miljöredovisningen skiljer sig åt mellan företag. 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.