Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  I en nyligen publicerad ledare på Expressen med rubriken ”Hurra, inflationen tar kål på ekomaten” raljeras det om hur härligt det ska bli att slippa ekomat när människor inte längre har råd att köpa den. SMB går igenom vad Expressens ledarsida egentligen hurrar för.

  Konventionell odling och ekologisk odling är två olika tillvägagångssätt för att odla grödor och livsmedel. Huvudskillnaden är att det i den ekologiska odlingen inte får användas varken kemikaliska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

  Att man använder kemikaliska bekämpningsmedel och konstgödsel beror på en önskan att få ut mer livsmedel per odlad hektar. Det finns forskning som stödjer den idén, men även forskning som motbevisar den.

  Den här texten tar dock inte ställning till om ekologisk odling ger större skördar eller inte, utan visar på problematiken när ekomat väljs bort till fördel för konventionellt odlad mat.

  Hot mot den biologiska mångfalden

  Ett huvudsakligt problem med konventionell odling är att den ofta använder sig av giftiga bekämpningsmedel och konstgödsel. Forskning visar att såväl dessa bekämpningsmedel som konstgödsel är huvudorsakerna till att insekterna är på väg att utrotas. Det innebär bland annat att vi riskerar att stå utan pollinatörer om inte alltför många år, vilket i sin tur sannolikt leder till stor brist på mat.

  På så sätt kan man se på den alternativa ekologiska odlingen som ett sätt att bevara den biologiska mångfalden, vilken handlar om graden av variationsrikedom bland levande organismer. Det inkluderar arter från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem. Biologisk mångfald har även beskrivits som en förutsättning för allt liv.   

  En av flera oönskade effekter av bristande biologisk mångfald är även den ekonomiska förlusten. Bloomberg beskriver hur hotet mot den biologiska mångfalden innebär ett hot mot vår ekonomi, eftersom mer än hälften av världens totala bruttonationalprodukt involverar aktiviteter som är måttligt eller mycket beroende av naturen. Till exempel utvecklas 50 procent av världens läkemedel av naturprodukter, uppskattningsvis från totalt 50 000 till 70 000 olika växtarter.

  Konstgödsel – problematiskt ur flera perspektiv

  Som beskrivits ovan är även konstgödsel ett hot mot den biologiska mångfalden, men det är inte det enda problemet med användningen av konstgödsel. Naturskyddsföreningen beskriver hur det största problemet med konstgödsel är att det innehåller tungmetallen kadmium, vilket förgiftar marken, och orsakar övergödning.

  Dessutom bidrar kvävet i konstgödsel till utsläpp av växthusgasen lustgas, vilket orsakar klimatpåverkan. Ekologisk odling bygger istället på att kväve recirkuleras genom stallgödsel och kvävefixerande grödor.

  Naturskyddsföreningen beskriver även hur problemet ökar i och med att försäljningen av konstgödsel ökat med 25 procent de senaste åren. Under samma period har exempelvis Sverige ökat sina utsläpp av lustgas med 23 procent.

  Som alternativ skriver Naturskyddsföreningen att Europa skulle kunna klara matförsörjningen med ekologiska metoder utan konstgödsel genom fyra förändringar: minskad köttkonsumtion, återinförsel av humangödsel till lantbruket, lokalt anpassade ekologiska växtföljder där kvävefixerande baljväxter ersätter konstgödsel och en återkoppling mellan djurhållning och växtodling så att stallgödsel kan recirkuleras lokalt.

  Dyrt med ekologisk mat

  Det är viktigt att påpeka att priserna på ekologiska livsmedel inte är högre på grund av ineffektiv produktion, utan snarare på grund av andra orsaker som kan relateras till hårdare regler och låg efterfrågan från konsumenter.

  Dock får statistiskt sett ekobönder hela 30 procent mer betalt för sina varor än konventionella bönder  – och slipper dessutom få utarmade jordar. Skulle dock ekologiska livsmedel bli mer efterfrågade skulle marginalkostnader för jordbrukare och pris ut till konsument  också kunna sjunka.

  Eller bestämma att vi inte ska använda giftiga bekämningsmedel och konstgödsel

  Istället för att välja bort ekologiska livsmedel kan man förstå att kloka politiker vill uppmuntra och stödja en övergång till mer ekologiskt jordbruk. Detta kan åstadkommas genom att exempelvis höja stödet till ekologiskt jordbruk, införa incitament för ekologiskt jordbruk i offentliga upphandlingar och genom att informera konsumenter om fördelarna med ekologiska livsmedel.

  Eller att helt enkelt bestämma att vi inte ska ha giftiga bekämpningsmedel som dödar livsviktiga insekter eller konstgödsel där mikrober inte kan leva och tillföra näring till jorden – då slipper vi kanske helt kampen mellan konventionell och ekologisk odling.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.