Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Analys Dumheter

  Regeringen signerar avtal för ”hållbart” flyg – men detta är långt borta

  flyg, plan Foto: Pixabay

  Mitt under brinnande klimatmöte undertecknar den svenska regeringen och ett 20-tal andra länder ett samarbetsavtal som ska utveckla hållbar luftfart, till exempel med elflygplan. Men några konkreta utfästelser lämnas inte, och undertecknarna räknar med en kraftig expansion av flyget ända fram till år 2050. Kritiken har inte låtit vänta på sig.

  – Det handlar om ren och skär greenwashing, säger Greenpeace´policychef Doug Parr i en kommentar till flygalliansens avtal, skriver DN.

  Även den engelska organisationen Transport and Environment avfärdar överenskommelsen som fullständigt otillräcklig i ett pressuttalande.

  Enligt avtalet ska de undertecknade länderna sträva mot att utsläppen från flyget ska ligga i linje med vad som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet.

  Detta är emellertid en sakligt sett totalt omöjlig uppgift, särskilt om flygtrafiken ska fortsätta att expandera så kraftigt. För att nå målet måste dagens utsläpp instället minska med närmare 50 procent redan till år 2030.

  Verktygen för att få fram ett hållbart flyg handlar framförallt om att utveckla olika slags eldrivna plan, och skifta över till eller öka inblandningen av biobaserade drivmedel i flygbränslet. Svenska luftfartsmyndigheten Swedavia talar entusiastiskt om att en tredjedel av det svenska inrikesflyget kan vara eldrivet inom cirka fem år. Det handlar då om resor upp till 40 mil, vilket är den maximala räckvidd för den flygplanstyp som nu är under utveckling.

  Svenskt inrikesflyg är emellertid en blygsam utsläppare redan idag, enbart cirka 500 000 ton koldioxid per år – en tjugondel av personbilstrafiken. Svenskarnas utrikesflygande är mycket större. Och det är det långväga flygets klimatbelastning som är svårlöst.

  Enligt en sammanställning som myndigheten Transportanalys gjort över det internationella utvecklingsläget för elflygplan framgår att flygplan med lika stor passagerarkapacitet och räckvidd som dagens bränsledrivna plan inte finns på pappret ens som koncept. Det som finns på ritborden, enligt sammanställningen, är plan med några tiotal passagerare och uppemot etthundra mils räckvidd.

  Hybrid-drivna plantyper som omnämns har fler passagerarplatser och längre räckvidd, men kräver då 55 procent av dagens bränslekonsumtion. Inga nollutsläpp alltså. Vätebaserade bränslecellsplan nämns också som en avlägsen, möjlig idé. Men Transportanalys´rapport pekar på ett ofta förbisett faktum beträffande vätedrift: även om vätgas bara avger vatten vid förbränning, blir denna vattenånga på grund av höghöjdseffekten en potent och klimatskadlig växthusgas.

  Swedavia sätter stor tillit till att öka användningen av biobränslen, men dessa rycker många olika intressenter i från alla håll. I en omfattande analys som sex statliga myndigheter med Energimyndigheten i spetsen lade fram 2016 drogs slutsatsen att hela den potentiellt tillgängliga volymen biobränslen nästan skulle räcka till att försörja vägfordonens bränslebehov, men inte mer. Balansen kan ändras till flygets fördel om konverteringen på bilsidan främst handlar om eldrift – men biobränslen är och förblir en begränsad resurs.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!