Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Dumheter

  Svenskt näringsliv motsätter sig åtgärder för att minska försurande utsläpp

  Sjöfarten är en av de största källorna till utsläpp av svaveloxider som bidrar till försurning av mark och vatten. För att nå miljömålet om ”bara naturlig försurning” inom en generation krävs enligt den senaste miljömålsuppföljningen ytterligare åtgärder.
  En sådan åtgärd som just nu håller på att genomföras är att sänka gränserna för hur mycket svavel fartygsbränsle får innehålla. Medlemsländerna i FN´s sjöfartsorganisation IMO enades 2008 om att gradvis sänka den tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle från dagens 4,5% till 3,5% 2012 och slutligen 0,5% år 2020. För vissa speciellt känsliga områden som utsetts till så kallade Emissions Control Areas (ECAs) kommer gränserna att skärpas till 1% 2012 och 0,1% till 2015. De enda två havsområden som hittills utsetts till ECAs är Nordsjön och Östersjön vilket innebär att svensk sjöfart kommer omfattas av de striktare reglerna, detta har uppmärksammats av Svenskt Näringsliv som tillsammans med andra liknande organisationer försöker stoppa genomförandet av utsläppsminkningarna. Något som enligt Naturskyddsföreningen är en överreaktion eftersom de nya kraven är modesta (sjöfartsbränslen får fortfarande innehålla betydligt mer svavel än bränsle för landtransporter) och många rederier redan visat att det är möjligt att minska utsläppen.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.