Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Arter – är alla lika mycket värda?

  Startdatum: 2121-12-13

  Slutdatum: 2121-12-13

  Tid: 16:30:00 - 17:15:00


  Varmt välkomna till samtalsserien ”Hur vet vi det?!”. Här diskuterar forskare frågor som är aktuella och viktiga för vårt samhälle.

  Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Vi hör uttrycket biologisk mångfald diskuteras flitigt, ofta med fokus på hur vi bäst kan skydda arter och områden. Men är detta den bästa strategin och är det verkligen så enkelt som att säga att alla arter är nödvändiga för ekosystemen? Vad säger forskningen egentligen och hur räknar man på biologisk mångfald?

  En annan dimension av diskussionen är det ekonomiska värdet i att bevara biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Hur mäter forskarna detta? Hur går det till att ta fram riktlinjer och policys för en hållbar utveckling?

  Höstens sista samtal kommer som vanligt att bli mycket intressant och troligtvis även ge oss några nya inblickar i ett flitigt diskuterat ämne!

  Medverkande
  Kerstin Johannesson – professor i marin ekologi och föreståndare på Tjärnö marina laboratorium. Kerstin har drivit ett mångårigt forskningsarbete kring de processer som leder fram till att nya arter kan bildas. Numer har hennes forskning vuxit till att bestå av en internationell forskargrupp på cirka 15 personer där Kosterhavet i norra Bohuslän, med sina hundratals små öar och skär, är studieområdet.

  Att förstå vilka mekanismer som driver uppkomst av ny biologisk mångfald är viktigt i tider av stora mänskliga ingrepp i naturen som orsakar att arter och bestånd går förlorade i allt raskare takt. Kunskapen om marina ekosystem och marin naturvård används också för att svara på frågor som rör biodiversitet, miljö och naturvård i våra hav.

  Kerstin sitter i styrgruppen för lokalförvaltning av ett kustnära fiske (Samförvaltning norra Bohuslän), och i den lokala delegationen som leder den marina nationalparken – Kosterhavets nationalpark, och har till och från olika expertuppdrag för nationella myndigheter samt regering och departement.

  Thomas Sterner – professor i miljöekonomi fokuserar bland annat på designen av policyinstrument för miljöfrågor. Aktuell forskning för Thomas inriktar sig på frågor kring policyinstrument och deras effekter.

  Andra områden är cirkulär ekonomi, grön tillväxt och tvärvetenskaplig forskning. För närvarande arbetar han med en rad frågor – från fiske och marin hantering till gröna obligationer och grön finance, strålskydd, biodiversitet och ekosystem samt kemikaliehantering. Fortfarande är dock det största fokuset på policyinstrument för att hantera klimatförändringarna och storskaliga miljöproblem.

  Under de senaste två decennierna har Thomas byggt upp Enheten för miljöekonomi vid Göteborgs universitet, med ett tjugotal doktorer och ytterligare ett tjugotal doktorander anställda.

  Moderator
  Karin Klingenstierna. Karin är professionell moderator sedan 25 år och leder svenska och internationella seminarier, konferenser, kongresser och panelsamtal i en mängd olika ämnen. Hon är gymnasielärare i språk och dramatik i grunden. Förutom egna uppdrag undervisar hon i moderatorskap.

  Var: Facebook live.

  länk för Facebook live: https://www.facebook.com/events/s/arter-ar-alla-lika-mycket-vard/587928769143855/

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra