Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Slutbetänkandet från Klimaträttsutredningen talar sitt tydliga språk. Istället för att planera för ökad biltrafik bör vi fokusera på att göra samhället mer transporteffektivt. Vi måste göra det enklare att cykla, gå och åka tåg – särskilt i städerna.

  I slutbetänkandet återfinns bland annat följande stycke om en av de påföljder rapportens förslag väntas bära med sig:

  Att i linje med utredningens förslag förbättra förutsättningarna för gång, cykel och
  kollektivtrafik, inklusive genom omfördelning av vägytor, samtidigt som hastigheter sänks för bilar har en positiv inverkan på trafiksäkerheten.

  Biltrafiken i våra städer behöver minska rejält för att vi ska klara miljömålen, slår Naturvårdsverket fast. Frågan vi borde ställa oss är alltså inte om biltrafiken behöver minska, utan snarare när och hur. Givetvis har vi redan svaren: genast – genom stora investeringar i hållbara färdsätt som kan ersätta bilen och en samhällsplanering som främjar gång och cykel. 

  Korta bilresor med få resenärer vanligast

  Bilresorna står för huvuddelen av växthusgaserna från transportsektorn, vilken utgör cirka 30 procent av Sveriges växthusgasutsläpp, enligt Trafikverket. Samtidigt är majoriteten av resorna med bil korta – var fjärde resa med bil är 1-3 kilometer lång och i varje bil färdas i snitt 1,45 passagerare (för resor i tätorter anger Naturvårdverket en ännu lägre siffra: 1,1 passagerare). I städerna, där utrymmet är begränsat och avstånden korta(re), har vi störst möjlighet att göra skillnad – nu direkt.

  Enligt Stockholms Handelskammare kan fler än varannan invånare i huvudstaden ta sig till jobbet under en halvtimme med cykel. I Göteborg är läget ungefär detsamma. Med så stor outnyttjad potential borde planeringen och investeringarna vara en no-brainer.

  Alla vill öka andelen cykelresor – men nationellt mål saknas

  De flesta kommuner har faktiskt (ofta ambitiösa) mål om ökad cykling: Stockholms stad vill att 15 procent av resorna under rusningstrafik sker med cykel år 2030, Göteborgs stad vill tredubbla antalet cykelresor från 2011 till 2025 (så att cykelresorna utgör 12 procent av alla resor), och Malmö stad vill att 30 procent av resorna sker med cykel år 2030 (redan idag står cykelresorna dock för 25 procent).

  Men när det kommer till kritan bortprioriteras cykel i samhällsplaneringen. Biltrafiken ges fortsatt klart större utrymme än cykeltrafiken, och investeringarna riktas fortfarande i stor utsträckning till just bilen.

  Det ser inte mycket bättre ut på riksplanet. I fjol gick regeringen ut med att de vill sätta ett nationellt cykelmål, något som redan existerar i många andra europeiska länder. Åtta månader har gått sedan initiativet kommunicerades, men vi har ännu inte sett röken av det rikstäckande målet. Istället släpper Trafikverket fram en nationell trafikplan som bygger in hela landet i bilberoende – och den ökade cyklingen ska tydligen lösas utan såväl gemensam cykelplan som ordentliga investeringar.

  Stora städer har stora möjligheter

  Aktörer som Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder har länge efterfrågat ökade investeringar i cykelinfrastrukturen. Det är en enkel väg framåt för att minska utsläppen och göra transporterna mer hållbara.

  Nu återstår att se när, eller om, regeringen tar fasta på det som föreslagits av branschorganisationer i åratal – och nu även av Klimaträttsutredningen. Om vi ska leva behöver bilstaden dö ut. Det är hög tid att planera för och investera i något annat: cykelstaden.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.