Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Ledare

  Mycket svårt att jämföra företags miljöarbete

  Bild: Qimono Foto: Qimono

  Företagen sägs i allt större utsträckning satsa på sitt miljöarbete, men hur lätt är det att jämföra vad de egentligen gör? Inte så lätt alls, visar det sig när SMB granskar företagens miljöredovisningar.

  När det gäller finansiella utvärderingar och jämförelser mellan företag har vi sedan länge ett utmärkt system med årsredovisningar för att jämföra företagens ekonomisk status, såsom deras lönsamhet och eventuella ekonomiska förluster.

  Dessvärre är det inte alls lika enkelt att jämföra företagens miljöarbete. Redan i början av 1990-talet började man att utreda hur insyn i företagens miljöarbete bäst kunde ske. Valet stod mellan att göra som i Danmark, där man hade separata hållbarhetsredovisningar, eller som i Norge där miljöarbetet fanns med i årsredovisningen.

  I Sverige valde man att gå på den norska linjen. Från och med 1999 skulle därför svenska företag börja informera om sitt miljöarbete i sin årsredovisning om det kunde ha finansiell påverkan.

  För att ta reda på hur den här informationen fungerat valde vi att studera samtliga årsredovisningar inom den starkt miljöpåverkande tvätteribranschen mellan 1996 och 2016 samt även ett antal årsredovisningar från andra branscher.

  En slutsats av genomläsningen är att lagen om miljöredovisning inte kan sägas ha haft någon särskild effekt då bara en minoritet av företagen alls nämnde sitt miljöarbete i årsredovisningen. Dessutom var i stor sett ingen av informationen jämförbar. I vissa fall var informationen relevant, till exempel att företaget under året blivit miljömärkt, men i andra fall stod enbart någon mening i stil med “Vi bryr oss om miljön”.

  Inför framtida lagstiftning bör krav ställas på att företags miljöinformation i årsredovisningar ska innehålla specifik information, till exempel hur många ton koldioxid företaget släpper ut, vilka miljömärkningar det har eller kanske vilka farliga ämnen som företaget hanterar. Idag ställs inga sådana krav. Istället har vi en minoritet företag som informerar om till synes slumpmässigt vald miljöinformation.

  2016 fick vi genom EU-direktiv skarpare krav på att företag skulle skriva hållbarhetsredovisningar, det vill säga den lösning som sedan länge funnits i Danmark. Men inte heller detta är en gyllene lösning på problemet.

  Först och främst är det fortfarande enbart en bråkdel av företagen som omfattas av lagen om separata hållbarhetsredovisningar. Ett annat hinder är att det är mycket och ganska komplex information, som också kan skrivas utifrån flera olika typer av redovisningssystem. För till exempel en journalist utan särskild företagsekonomisk utbildning är det relativt lätt att förstå den finansiella informationen i en årsredovisning, medan samma person sannolikt skulle få svårt att förstå innehållet i en hållbarhetsredovisning.

  Jämförbarhet och transparens är helt nödvändigt för att vi ska kunna sätta press på företagens miljöarbete. Den nuvarande lagstiftningen håller inte måttet. Om vi vill snabba på svenska företags omställning behöver kraven på miljöredovisningen skärpas rejält.

  Anna Nyquist, skribent på Supermiljöbloggen


  På regelbunden basis skriver Supermiljöbloggens skribenter ledare. Ledarna behöver inte nödvändigtvis representera en åsikt som delas av hela redaktionen. Fler opinionstexter från Supermiljöbloggen hittar du under taggen SMB ledare.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!