Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  2012 rekordår för vindkraften i Europa

  Statistik från Europeiska Vindenergiföreningen visar att vindenergin fortsätter öka snabbt i Europa, men Sverige behöver påskynda utvecklingen ytterligare. 

  Under 2012 installerades vindenergi motsvarande 11,6 GW, vilket är en ökning från 9,4 GW år 2011 och 3,2 GW år 2000. Föra årets snabba tillväxttakt gör att vindenergin nu motsvarar 7 procent av den totala elkonsumtionen i Europa. Spridningen av vindenergi i Europa har också ökat och Tyskland, Danmark och Spaniens andel av den installerade kapaciteten har minskat från 85 procent 2000 till 33 procent 2012. Det senaste årets framgång för vindenergi innebär att EU går ett steg närmare sitt mål om 20 procent förnyelsebar energi år 2020. Men utvecklingen inom EU är fortsatt ojämn.

  Tyskland toppar länderna med störst investeringar följt av England och Italien. Sverige hamnar på sjunde plats. Sverige ligger tillsammans med nio andra länder före sin utvecklingsplan för vindkraften, medan 18 av 27 medlemsländer ligger efter i sin planerade utveckling.

  Sveriges riksdag har fastställt ett mål om 50 procent förnyelsebar energi år 2020. För att nå detta mål ska vindkraftens andel av den totala elförsörjningen öka från dagens 6,1 TWh el (motsvarande 4,4 procent av den totala elanvändningen i Sverige) till 30 TWh år 2020 (10 TWh till havs och 20 TWh på land). Men enligt Energimyndigheten kommer vindkraftens andel med nuvarande utvecklingstakt att motsvara endast 12 TWh år 2020, vilket gör att Sverige inte kommer att nå sina mål. En påskyndning av vindkraftsutbyggnaden i Sverige kräver bl.a. en förenkling av tillståndsprocessen samt en utökning av områden där det föreligger riksintressen för vindbruk eftersom vindförhållandena är särskilt lämpliga.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.