Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  500 forskare svarar 550 kolleger: ”Klimatsmart skogsbruk finns inte”

  Kalhyggen är inte bra för klimatet, skriver nu 500 forskare till EU i ett motupprop. Foto: Carina Ljungström

  Inför EU:s slutgiltiga beslut om framtiden för bioenergi från skogen uppmanar 500 forskare EU att hålla fast vid förslaget att öka skyddet av skogar och minska avverkningarna – både för klimatet och mångfaldens skull.

  Brevet är ett slags svar på ett upprop från 550 andra internationella forskare, även från en rad länder utanför EU, som riktades till kommissionen för några månader sedan.

  Det brevet, som SMB även tidigare berättat om, vädjade till EU om att inte hindra fortsatt uttag av bioenergi från skogen, eftersom klimatet tjänar på att skogsprodukter används till produktion av värme, fordonsbränsle och el, och till produkter som minskar användningen av fossil energi. Den förlust av kol som sker vid avverkningen kompenseras snabbt av nyplanterade, snabbt växande träd, framhöll man.

  Men de nu aktuella forskarna tillbakavisar det synsättet i sitt brev till kommissionsordföranden Ursula von der Leyen. De framhåller att deras motståndare missförstår begreppet kolskuld och blandar ihop kolförråd med kolflöden.

  Även om kolupptaget går snabbare i brukade skogar än i naturskogar, fortsätter även naturskogarna att ackumulera kol. Och produktionsskogar uppvisar, som kontrast, ett mycket lägre kollager eftersom cirka hälften av det kol som kunde ha varit lagrat i skogen istället finns i atmosfären. Allt kolupptag i produktionsskogar är av det skälet en återbetalning av den historiska kollagringen, skriver forskarna.

  Vidare påpekar forskarna att produktionsskogarnas, eller skogsplanteringarnas, betydelse för förlust av biologisk mångfald har liknande, lättfattliga samband. Frånvaron av gamla, döda och multnande träd är negativ för flora, fauna och svampar som behöver varierad miljö. Frånvaron av många viktiga arter i produktionsskogarna gör även dessa mer utsatta för skadeinsekter eftersom naturliga fiender då ofta saknas.

  Splittrad forskarvärld om kollagringen i skogarna

  I frågan om klimateffekterna av modernt skogsbruk är det vetenskapliga samfundet splittrat, vilket uppropen till kommissionen vittnar starkt om. Skillnaden är stor mot forskarvärldens uppfattning om den antropogena uppvärmningen. De ytterst fåtaliga forskare som hävdar att människans utsläpp av växthusgaser inte bidrar till uppvärmningen är idag allt mer främmande fåglar i debatten.

  Det är också ett faktum att kollagringsmekanismerna har varit ett svagt forskningsfält som skulle behöva undersökas utförligt i fler studier.

  Att forskarna som hävdar att det moderna skogsbruket gör nytta har fel, är David van der Spoel, professor i biologi vid Uppsala Universitet och en av undertecknarna, övertygad om:

  Klimatsmart skogsbruk är en bluff. Forskningen är mycket tydlig med att det bästa sättet att hejda klimatförändringar och hantera tillbakagången för biologisk mångfald är att skydda skogar med hög biologisk mångfald och att minska avverkningen, säger han till DN.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!