Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Allianspartierna oense om den fossiloberoende fordonsflottan

  Trots att regeringen satte målet 2009 och sedan dess har använt det för att beskriva den svenska klimat- och energipolitiken som ”världens mest ambitiösa” finns det fortfarande ingen överenskommelse mellan allianspartierna om vad målet innebär.

  I början av 2009 kom den Fredrik Reinfeldt-ledda regeringen med en proposition till riksdagen där man föreslog följande mål:

  År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

  Intressant i sammanhanget är att Fredrik Reinfeldt (M) två år tidigare sågat den Göran Persson-ledda regeringen och dess Kommissionen mot oljeberoende, som i en rapport 2006 föreslagit att Sverige till 2020 skulle minska vägtransporternas oljeanvändning med mellan 40 och 50 procent genom effektivisering och genom nya bränslen.

  I en intervju med Anita Kratz som finns med i boken Reinfeldt – Ensamvargen (Nordstedts, sid. 418), förklarar Reinfeldt hur han såg på Göran Perssons (S) oljekommission:

  – Det är så typiskt att han kallade sitt projekt för det gröna folkhemmet. Sverige skulle avveckla sitt oljeberoende fram till ett visst årtal. Det går inte att tänka så, att vara ensam om ett sådant beslut. Man kan inte säga åt bilar att ställa om sig vid gränsen, det finns ingen svensk bilmarknad, den är globaliserad.

  Men Reinfeldt och alliansregeringen började alltså själva tänka i dessa banor under 2009, även om målet man beslutade sig för var något vagare i sin utformning: ”År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen”.

  Trots att ingen från alliansen kunde förklara exakt vad en fossiloberoende fordonsflotta var började ändå regeringens representanter, bland annat miljöminister Andreas Carlgren (C) och energiminister Maud Olofsson (C), använda sig av målet som ett exempel på att Sverige hade ”världens mest ambitiösa klimat- och energipolitik”. Först när Anna-Karin Hatt (C) fått frågan på sitt bord hösten 2011, i samband med att hon tog över energiministerposten från Olofsson, så beslutade regeringen att man skulle låta utreda det hela. I direktivet till utredningen, som kom i juli 2012, står att utredaren ska se hur begreppet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 bäst kan ges en innebörd utifrån det långsiktiga 2050-målet om en energiförsörjning helt utan nettoutsläpp av växthusgaser, samt även se till vilka åtgärder som kan sättas in för att transportsektorns beroende av fossila bränslen ska kunna reduceras.

  Men nu, bara veckor innan utredningen ska presentera sitt resultat, vilket sker i mitten av december, visar det sig alltså – det här avslöjade Dagens industri i förra veckan – att det uppstått en ny konflikt mellan allianspartierna om hur målet egentligen ska tolkas. Och när Dagens industri frågar representanter för Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiet möts tidningen av helt olika svar om exakt hur fossiloberoende den svenska fordonsflottan ska vara år 2030:

  – Som jag ser det handlar det om alla fordon, även om vi inte kommer att gå in och förbjuda veteranfordon”, säger Roger Tiefensee (C).

  – Huruvida det bara ska vara nya bilar från 2030 eller alla bilar, det svaret är omöjligt att lämna i dag, säger Bengt-Anders Johansson (M).

  – Branschen frågar alltid efter långsiktiga och tydliga spelregler, här måste vi anstränga oss ytterligare. Jag kan hålla med om att vi inte är klockrena och helt tydliga, säger Anita Brodén (FP).

  Att frågan är extremt viktig råder det hur som helst inga tvivel om. Supermiljöbloggen skrev för bara några dagar sedan om den debattartikel i Göteborgsposten där representanter från både industri och miljörörelse framför att Sveriges absolut viktigaste bidrag i klimatarbetet är just omställningen av transporterna.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.